ภาพกิจกรรมการเตรียมงาน "เกษตรกรรมยั่งยืน" แม่ฮ่องสอนที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ ๔ กันยายน ๒๕๔๙

ณ ลานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 ป้ายประชาสัมพันธ์หน้างาน "เกษตรกรรมยั่งยืน"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สถานที่จัดงานลานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 

ซุ้มหน้างาน "สไตล์ล้านนา"

 

                                   จัดเตรียม...อย่างตั้งใจ 


 

ส่วนผม....ขอกลับไปพักผ่อนเพื่อเตรียมลุยงาน วันพรุ่งนี้ครับ