ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำPower Point    เทคนิคต่างๆ  ที่ทำให้งานนำเสนอด้วย  Power Point    น่าสนใจ   เช่น   ให้งานนำเสนอมีการเคลื่อนไหว   มีเสียง   มีตัวอักษรสวยๆ   มีภาพประกอบ  มีสีสรร  แสงเงา ฯลฯ

               ได้เรียนและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลด้วย  SPSS   ได้ประโยชน์มากค่ะ  โดยเฉพาะในการเรียนวิจัยต่อไป   ซึ่งต้องใช้ค่า   Percentage    Mean    Standard  Deviation  T-test    ค่า Correlation    ส่วนค่าสถิติขั้นสูงก็พอมีแนวทางที่คิดว่าจะไปฝึกทักษะได้             

              แล้วจะส่งในรายละเอียดแต่ละครั้งมาใหม่ค่ะ