สัปดาห์หนังสือโลกแห่งอินเดีย

            อินเดียในสมัยท่านเยาวหราล เนห์รูได้ตั้ง the National Book Trust ขึ้นในปี 1957 เพื่อส่งเสริมเรื่องของหนังสือและเผยแพร่วัฒนธรรมหนังสือในอินเดียด้วยการจัดงานสัปดาห์หรือเทศกาลหนังสือ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ

            ยูเนสโกประกาศให้เดลีเป็นเมืองหลวงของหนังสือโลกในปี 2003-2004 ในการนี้รัฐบาลอินเดียจึงมอบหมายให้ National Book Trust ทำหน้าที่ประสานเพื่อให้การดำเนินการตามประกาศดังกล่าวบรรลุผล มีการวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับเฉลิมฉลองการประกาศดังกล่าว รวมถึงการจัดนิทรรศการและงานสัปดาห์หนังสือเป็นระยะๆ ทั้งในอินเดียและต่างประเทศ

            การประกาศการเป็นเมืองหลวงของหนังสือโลก ไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์ได้มากเท่ากับการจัดงานสัปดาห์หนังสือโลกแห่งนิวเดลี ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ทีสุดสำหรับบรรดาสำนักพิมพ์อินเดีย และถือเป็นงานมหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในย่านแอฟริกา-เอเชียที่ the National Book Trust อินเดียจัดขึ้นทุกๆ สองปี

          บรรยากาศของสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในอินเดียยุคใหม่มีความน่าสนใจในความหลากหลายทางภาษาที่ใช้พิมพ์ อินเดียอาจจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่พิมพ์หนังสือถึง 24 ภาษา อินเดียได้รับการจัดให้อยู่ในลำดับที่สามที่พิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษมากรองจากสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร แต่ละปีอินเดียพิมพ์หนังสือใหม่มากกว่า 100,000 รายการ และจำนวนหนึ่งในสามพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

            หนังสือของอินเดียได้รับการยอมรับกว้างขวางไปทั่วโลกทั้งในด้านเนื้อหาและคุณภาพการผลิต อีกทั้งราคายังเป็นมิตรกับผู้อ่าน การออกแบบก็สอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่านในย่านแอฟริกา-เอเชีย รวมทั้งประเทศสมาคม SAARC ด้วย

            อุตสาหกรรมการพิมพ์แบบพหุภาษาเพิ่งพัฒนาเมื่อไม่นานมานี้ งานสัปดาห์หนังสือโลกแห่งนิวเดลีไม่เพียงแต่มีส่วนช่วยสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างผู้พิมพ์ ผู้จำหน่าย ผู้เผยแพร่ และบรรณารักษ์ได้อย่างประสบผลดีเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงไปสู่ผู้ที่อยู่ในวงการอาชีพต่างๆ ปัญญาชน รวมถึงนักวิชาการต่างๆ ด้วย

            งานสัปดาห์หนังสือโลกแห่งนิวเดลียังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องการแปล การร่วมพิมพ์ ลิขสิทธิ์ของการพิมพ์ซ้ำ การขายลิขสิทธิ์ การขายหนังสือ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมาย

              งานสัปดาห์หนังสือโลกแห่งนิวเดลีครั้งที่ 20 จะจัดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์- 4 มีนาคม 2012 ณ Pragati Maidan นิวเดลี ในปีนี้มีหัวข้อการจัดงานคือ ภาพยนต์อินเดียเพื่อเตรียมเฉลิมฉลองการสร้างภาพยนต์ในอินเดียครบ 100 ปีในปี 2013  และเมื่อสองปีที่แล้ว (2010) มีผู้มาออกร้านถึง 1,200 บู๊ธ ซึ่งในปีนี้ผู้จัดงานเปิดฮอลล์ถึง 14 อาคาร  ความยิ่งใหญ่และความสะดวกสบายมีมากขึ้นกว่าในอดีต ท่านใดสนใจจะไปสัมผัสบรรยากาศงานสัปดาห์หนังสือโลกที่นิวเดลียังมีเวลาเตรียมตัวไปได้จะได้เปรียบเทียบกับสัปดาห์หนังสือของไทยที่จัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งก็ทำให้บรรดาแฟนๆ ทั้งหลายขาลากแล้ว หนอนหนังสือที่รักการสะสมหนังสือต่างประเทศไม่ควรพลาดที่นิวเดลีในครั้งนี้