ผชช.ว.ตาก (๕๙): ผู้นำผู้สร้างผู้นำ


ผู้นำคือผู้ที่สร้างผู้นำใหม่

ผมไปรับตำแหน่ง (รก.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา เป็นผู้อำนวยการคนที่ ๑๙ ด้วยความจำกัดเรื่องเวลาในการทำงานเพราะงานในหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากก็มีมากล้นมืออยู่แล้ว และยังมีงานวิชาการที่ทำด้วยใจรักอีกทั้งการดูแลหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยชุมชนตากและศูนย์แพทย์ศาสตร์ รพ.ตสม.ในวิชาเวชศาสตร์ชุมชนอีก

กลยุทธ์สำคัญที่ใช้ก็คือ หาใครสักคนที่มีฝีมือมาช่วยทำหน้าที่แทน และผมก็ได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของคุณหมอชัยทัต และได้มอบหมายภารกิจต่างๆให้พร้อมๆกับใช้เวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางการบริหารให้แก่กันและกัน ทำให้ได้เรียนรู้ด้วยกันทั้งสองฝ่าย วันเลี้ยงส่งที่ สสจ.ตากเมื่อ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ผมได้รับของที่ระลึกเป็นบทกลอนที่น่าประทับใจ ใส่กรอบกระจกขนาดใหญ่ มีใจความว่า

กลอนเพื่อนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ

                    อำลารักจากไปไกลแสนห่วง                                  อำลาล่วงวันเวลาเคยอาศัย

                        จังหวัดตากเปรียบเป็นบ้านชื่นฉ่ำใจ                        ลาจากแล้วเพื่อเติบใหญ่ ไปได้ดี

                        นายแพทย์หนุ่ม ร่างสันทัดนามพิเชฐ                      ชาวเมืองเขตสุโขทัยคนพื้นที่

                        มาเรียนหมอเพราะอยากช่วยเรื่องโรคี                     ญาติพี่น้องล้วนยินดีเปรมปรีดิ์กัน                         

                        ปี 36 จบมาปุ๊บอยู่เมืองงาว                                   พวกสาวสาวต่างจับจ้องเอ๊ะใครนั่น!

                        หมอคนหล่อ ผิวเข้ม ตาเป็นมัน                             พากรี๊ดกันร้องลั่นสนั่น โรง-บาล

                        ปี 37 ถึง  40 อยู่แม่พริก                                       ผอ.หนุ่มมาช่วยพลิกที่กันดาร

                   ร่วมมือกันกับท้องที่เร่งประสาน                             แดนกันดารพัฒนาก้าวหน้าไกล

                         ได้รางวัลมากมายหลากหลายที่                            ผู้คนต่างล้วนยินดีเป็นสีสัน

                        เมืองกันดารนามแม่พริกพลิกฟื้นพลัน                    หมอคนนี้ช่างรังสรรค์งานชุมชน

                        ปี 40 มาประจำที่บ้านตาก                                    ไม่รีรอเร่งพัฒนาทุกแห่งหน

                        ปริญญาหลายใบรับรองความสามารถตน               ลงพื้นที่เข้าชุมชนสร้างสัมพันธ์

                        รพ.ชุมชน เพื่อชุมชน เพื่อสุขภาพดี                        สโลแกนนี้ยึดถือไว้ให้มุ่งมั่น

                        เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ                   บริหารองค์รวมนั้นสร้างความสามัคคี

                        ไม่ยึดติดกับอำนาจที่คนหนึ่ง                                 เน้นกระจายอย่างทั่วถึงให้สุขี

                        แล้วจับมือพัฒนาสร้างความดี                              องค์กรไหนทำแบบนี้มีแต่ความเจริญ

                        10 กว่าปีที่บริหารงานมานั้น                                  ล้วนเป็นที่โจษจันน่าสรรเสริญ

                        ด้วยหลักการบริหารงานก้าวหน้าเดิน                      ใครจะเยินยอเชิญไม่หลงคำ

                        ชื่อเสียงท่านเลื่องลือระบือทั่ว                                เรื่องความรู้รอบตัวอันเลิศล้ำ

                        เชี่ยวชาญงานบริหารเป็นผู้นำ                                หลายแห่งนั้นเชิญประจำเป็นวิทยากร

                        สามเงานี้ท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้อง                              แรกเริ่มต้องช่วยดูแลและเร่งสอน

                        โรงพยาบาลจะก้าวไกลทั่วนคร-                             สามเงานั้นจะต้องพร้อมที่เปลี่ยนแปลง

                        ดูระบบบริหารงานต่างต่าง                                   เร่งเข้าดูโครงสร้างทางส่องแสง

                        โครงสร้างงานบริหารดีเป็นตัวแปลง                       เดี๋ยวจะแข่งกับใครไม่ได้ดี

                        ถ้าฐานมั่น-คงที่ไม่มีเสีย                                       อย่ามัวเขี่ยไปมาไร้แวววี่

                        องค์กรเราบริการประชาชี                                      บริการเค้าไม่ดีจะมีกรรม

                        ปัจจุบันมีตำแหน่งที่สสจ.                                     เรียกท่าน ว.หมอพิเชฐผิวดำขำ                 

                        งานที่ได้รับมอบหมายท่านเร่งทำ                            6 ปีนำความเจริญสู่องค์กร

                        เกียรติประวัติถ้าให้เล่าเดาไม่หมด                          งานทุกสิ่งท่านทำหมดล้วนแฝงสอน

                        ใครใกล้ชิดมิตรสหายล้วนอาวรณ์                          จำจากไปไม่จากจรยังตรึงใจ

                        ย้ายไปรับตำแหน่งที่ก้าวหน้า                                 สมควรแก่คุณค่าที่สร้างไว้

                        พวกเราชาวสาสุขพร้อมส่งใจ                                ให้ท่านก้าวเดินไปอย่างมั่นคง……

นพ. พิเชฐ  บัญญัติผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา(คนที่๑๙)

ที่๑๙                 พฤษภา             ปีห้าสอง            ควบทั้ง(ว.)         และผอ.             หนักนักหนา

ทำไงได้              ก็เพราะนายฯ     สั่งให้มา                        ที่สามเงา           มีปัญหา            ไม่มีคน

มาเริ่มงาน          ที่สามเงา           นั้นดูแปลก         ท่านฯให้แยก      งานทั้งหลาย      เป็น ๓ ด้าน

อำนวยการ         บริการ               และพยาบาล     เพื่อให้ง่าย         การจัดงาน         การจัดคน

อีกเหตุผล          คือต้องการ         สร้างผู้นำ           ให้ช่วยกัน          สร้างสามเงา      ให้สุขสม

ถ้าไม่เพียร          สร้างผู้นำ           ให้ปวงชน          ครั้นขัดสน         ผอ.อีก               ลำบากใจ

แม้ ๑ เดือน        ท่านฯจะมา        เพียง ๑ ครั้ง       แต่พลัง                         การกำกับ           มีมากหลาย

วางรากฐาน        ปรัชญา             ไว้มากมาย         หน้าอิงวัง           หลังอิงวัด          เราทำตาม

แม้คนน้อย         แต่พวกมาก        ทำงานได้           จิ๋วแต่แจ๋ว          ไร้รอยต่อ            ดีมากหลาย

ทำ ๕ ส.             แบบ ลิเก           เฉไฉไกล            เอา ๕ ส.            แบบไคเซน         จึงเจ๋งดี

นายอำเภอ         นั้นสำคัญ          ท่านฯฝากไว้       ใครเป็นใหญ่      ใน โรงฯบาล       อย่างลืมท่านฯ

งานใหญ่น้อย     ให้บอกนายฯ      สำเร็จพลัน         สร้างสัมพันธ์      กับมวลชน         ไว้จงดี

อีกมากมาย        ที่คุณหมอ          พิเชฐสอน          จะไม่จด                        แต่ฝังจำ                        ทำให้ได้

เพื่อสุดท้าย        คนเป็นสุข          คือทุกคน

 

แม้ปีกว่า            ที่สามเงา           จะสั้นนัก           แต่ผลงาน          เชิงประจักษ์       มีมากหลาย

วางระบบ           ไว้แข่งแกร่ง        ก่อนจะไป          สร้างผู้นำ           ไว้มากหลาย       ก่อนจากลา

 

ขอพระศรีฯ         คุ้มครองคน        ผู้สร้างคน          โปรดบันดล        ให้คนดี              คนคนนี้

ได้เป็นสุข           และใหญ่โต       เมื่อเปลี่ยนที่       เพื่อผลดี            แด่คนไทย          ทุกคนเอย

 

แด่ “คนผู้สร้างคน” และ “ผู้นำผู้สร้างผู้นำ”

ทันตแพทย์ชัยทัต สุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา (คนที่๒๐)

หมายเลขบันทึก: 479141เขียนเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2012 20:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2019 19:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี