กลับบ้านเมื่อคราวหน้านา มีโอกาสเก็บภาพรวงข้าวที่ทุ่งนาของแม่

ดูภาพนี้ตอนไหนก็มีความสุข

เห็นภาพรวงข้าว

เห็นความอ่อนโยน ปกป้อง

โน้มรวงลงมาเพื่อรักษากิ่ง ดูแลเมล็ดให้เติบโต เติบใหญ่ ลมแรงคราใด เอนไหว ลู่ลมเพื่อความอยู่รอดปลอดภัย ไม่แตกหัก

 

 

 

โอบอุ้ม อ่อนโยน โอนอ่อน

อาทร เคารพ อบอุ่น

ปกป้อง เมตตา การุณ

เกื้อหนุน ด้วยรัก จักงาม