เปิดสวนสมุนไพร ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๕

  ติดต่อ

     ในวันแห่งความรัก ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ชมรมผู้สูงอายุฯ  ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ถือเป็นฤกษ์ดี ได้จัดงานเปิดตัว สวนสมุนไพร ของชมรมฯ โดยมี นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ  โดยเฉพาะฝ่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้เกียรติมาร่วมงานนี้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ จำนวนมาก  ทำให้ชาวชมรมฯ มีขวัญและกำลังใจที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาสวนสมุนไพรแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตให้มากขึ้นเรื่อย ๆ


     หลังจากพิธีเปิดแล้ว  ท่าน ผอ. ศูนย์อนามัยที่ ๕  ที่ปรึกษาชมรมฯ  ประธานและสมาชิกชมรมฯ  พร้อมบุคลากรของศูนย์ฯ ก็ได้ร่วมกันปลูกต้นสมุนไพร เพิ่มเติมลงในบริเวณสวนสมุนไพร ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้

 


      ต่อจากนั้นก็จะเป็นการเยี่ยมชมสวนสมุนไพร  การพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้มาร่วมงาน  รวมทั้งการร่วมสนุกเกี่ยวกับความรู้เรื่องชื่อและสรรพคุณของสมุนไพรไทย ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสวนสมุนไพร ชิงรางวัลจากทางศูนย์อนามัยที่ ๕  เพื่อความสุข สนุก และ สร้างสรรค์ ตามเจตนารมย์ของชมรมฯ ที่ตั้งเอาไว้ว่า เราจะเป็นชมรมผู้สูงอายุ หรือที่พวกเราชอบที่เรียกกันแบบไม่เป็นทางการว่า “ผู้สูงวัย” และเรียกย่อว่า สว. ที่จะร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างมีความสุข มีความสนุก และ มีความสร้างสรรค์ (มีประโยชน์)  จึงเรียกชมรมฯ กันแบบสั้น ๆ  ว่า ชมรม สว. สสส.  

                สำหรับเรื่องชื่ออย่างเป็นทางของชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๕  ที่สมาชิกช่วยกันคิดกันในตอนเริ่มต้น (ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ) เพื่อเป็นการช่วยให้เกิดเครือข่ายผู้สูงอายุที่ผ่านการเข้าโครงการ ๙ สัปดาห์สู่สุขภาพที่ดี ทั้ง ๑๐ รุ่น และรุ่นต่อ ๆ ไปที่จะตามมาให้มีความยั่งยืน ที่ประชุมมีความเห็นชอบร่วมกันว่า ควรตั้งชื่อเป็น “ชมรม ๙ สัปดาห์สู่สุขภาพดี” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสมาชิก  ต่อมาในการประชุมชมรมฯ  เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  มีการหารือกันว่า เพื่อเปิดกว้างให้ผู้สูงอายุที่มีความสนใจในเรื่องของการพัฒนาตนเองสู่สุขภาพดีสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกับชมรม ได้จึงสมควรปรับปรุงชื่อของชมรมให้เปิดกว้างมากขึ้น หลังจากมีการเสนอชื่อกันหลายชื่อ ในที่สุดก็สรุปว่าสมควรใช้ชื่อชมรมว่า ชมรม สว.๙ ศูนย์อนามัยที่ ๕” เพื่อรองรับสมาชิกผู้สูงวัยที่สนใจในเขตบริการของศูนย์อนามัยที่ ๕  (๔ จังหวัดของอีสานใต้ หรือ นครชัยบุรินทร์) สามารถที่จะมาร่วมเป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรมได้ แต่ยังคงมีเลข ๙ ไว้เพื่อให้สื่อถึงที่มาของชมรมที่มาจากโครงการเดิมอยู่ นอกเหนือจากนั้นเลข ๙ ก็ยังเป็นเลขมงคล ที่อาจจะหมายถึง ความเจริญก้าวหน้าของผู้สูงวัยอีกด้วย ดังที่เคยเสนอไว้แล้วในเว็บไซต์ของชมรมฯ  มาตามลำดับ

        มาถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ในพิธีเปิดสวนสมุนไพรของชมรมฯ  จะเห็นได้ว่า ป้ายที่จัดทำขึ้นโดยศูนย์อนามัยที่ ๕ คือ สวนสมุนไพร  ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง”  อาจจะทำให้ท่านสมาชิกและผู้ที่ติดตามข่าวของชมรมฯ หลายท่านสับสนในเรื่องนี้ จึงขอทำความเข้าใจไว้ ณ ที่นี้ว่า ชื่อ “ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง”  เป็นชื่อที่ทางศูนย์อนามัยที่ ๕  ต้องการให้ใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการที่ทางศูนย์ฯ ได้จัดทำไว้ในแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๕๕ นี้  ดังนั้นในเว็บไซต์และข่าวของชมรมฯ ( http://portal.in.th/healthclub9/news/2253/ ) ต่อไปนี้ ก็จะใช้ชื่อว่า “ชมรมผู้สูงอายุ  ศูนย์อนามัยที่ ๕”  เพื่อจะไม่ให้เกิดความสับสนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Freeland Panda

หมายเลขบันทึก: 478772, เขียน: , แก้ไข, 2012-11-01 23:00:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 7, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #นครราชสีมา#ชมรมผู้สูงอายุ#สวนสมุนไพร#ศูนย์อนามัยที่ ๕#panda2012

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

สวนดูน่านั่งพักผ่อนมากเลยครับ

Panda
เขียนเมื่อ 
  • เป็นการเริ่มต้นที่เกิดจากความร่วมมือของ ชมรมผู้สูงอายุฯ กับ ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา ที่หวังว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้และพักผ่อน ของผู้ที่มายังศูนย์อนามัยที่ ๕ ครับ อาจารย์ Ico48
  • คงต้องค่อย ๆ พัฒนากันต่อไปเรื่อย ๆ  เช่นเดียวกับ G2K  ครับ