นมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง กราบเรียนแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน ดิฉัน นางสาวธัญชนก  บุญเพ็ชร  มีศักดิ์เป็นหลานยายของผู้วายชนม์  ได้รับฉันทานุมัติจากลูกหลานและญาติพี่น้อง ให้เป็นผู้อ่านคำสดุดีและคำอาลัย ซึ่งประพันธ์โดย  นางรัชดาวัลย์ วงษ์ชื่น บุตรีลำดับที่ ๗ ของผู้วายชนม์ ดังนี้

สิ้นเสียงสายโทรศัพท์รับโศกศัลย์    แม่กิ้มใกล้จากพลันเกินแก้ไข

แปดสิบสองปีลาพาเศร้าใจ                       แม้ถึงวัยก็เกินรับกับการลา 

ยามท่านอยู่ดูแลลูกผูกพันพร้อม               เฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงรักษา

ยามลูกป่วยคอยเฝ้าเข้าเยียวยา               แม้สองมือจะอ่อนล้าก็เต็มใจ

เพราะมิใช่สองมือสวยด้วยแต้มสี              แต่เป็นสองมือที่กร้านงานหว่านไถ 

เพราะมิใช่สิบนิ้วเรียวเที่ยวอวดใคร           แต่เป็นสองมือยิ่งใหญ่ในพิภพ

รอยปูดโปนทุกเส้นเอ็นที่เห็นอยู่               คือร่องรอยยอดหญิงสู้มิรู้จบ  

กี่แสนล้านแห่งรวงข้าวกี่เท่าทบ                กี่รอยกลบแห่งต้นข้าวแม่เฝ้าทำ 

คือสองมือสตรีแกร่งแห่งท้องทุ่ง               คือสองมือที่หาหุงทุกเช้าค่ำ 

คือสองมือที่ไกวเปลเห่กล่อมนำ               คือสองมือที่ตอกย้ำคุณความดี 

คือมือที่โอบอุ้มคุ้มภัยผอง                      คือมือที่ประคองธรรมนำวิถี

คือมือที่กล้าแกร่งแห่งสตรี                     คือสองมือของแม่นี้ที่ผูกพัน 

คือร่มโพธิ์ร่มไทรในใจลูก                      คือเชือกผูกพันร้อยรักถักทอมั่น 

คือผ้าห่มป้องหนาวคราวเหมันต์             คือตะวันส่องทางลูกผูกการุญ 

     แม่กิ้มใกล้จากไปเกินใขว่คว้า                เมื่อแม่ลาขอพระธรรมช่วยนำหนุน

ขอความดีแม่ทำคอยค้ำจุน                   ให้อบอุ่นในดวงจิตนิจนิรันดร์

สวรรค์เอยอย่ารอช้าอ้าแขนรับ         ดนตรีขับบรรเลงเพลงสวรรค์

มโหรีปี่พาทย์ระนาดประชัน                  รับวิญญาณแม่ของฉันสู่ชั้นฟ้า 

หมื่นแสนดาวอย่าเฉย...ฉายแสงส่อง      เปิดม่านทองส่องทางสว่างหล้า

โปรยดอกไม้สองข้างทางอย่าร้างรา       หว่างทางเดิน..ดินสู่ฟ้า..อย่าพร่าลวง

อีกจันทร์เจ้าจงแจ่มแม้แรมดึก               มโหระทึกประโคมถึงโสมสรวง

แม้นพระพายชายชื่นระรื่นทรวง             เทพทั้งปวงรับ"แม่กิ้มใกล้"ไปพิมาน

เหมาะกาลแล้วเชิญคุณแม่เดินทางเถิด   สวรรค์เปิดพิมานทองส่องฉายฉาน

คุณความดีพร้อมพรั่งทั้งศีลทาน            คือสะพาน...สู่ฟ้าอย่าจาบัลย์

เดินทางไกลครั้งนี้ลูกขอส่ง                   ให้แม่ตรงเฝ้าทวยเทพบนสรวงสวรรค์

     สถิตย์สถานสุคตินิจนิรันดร์                   ขอวิญญาณสู่ห้วงทิพย์พบนิพพาน