OPPP018 : SERVICE กับ DIAG

วันนี้เรามาคุยกันเรื่องการให้รหัสกลุ่มอาการโรคในแฟ้ม DIAG ครับ เรื่องนี้มีคนถามกันตลอดและผมก็อธิบายไปหลายครั้งแล้ว แต่ก็การสื่อสารอาจไปได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้นวันนี้จึงขอมาสรุปเรื่องนี้กันอีกที เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันครับ
(รวมรวมจาก Facebook กลุ่ม I'm KIDKOM)
วันนี้เรามาคุยกันเรื่องการให้รหัสกลุ่มอาการโรคในแฟ้ม DIAG ครับ เรื่องนี้มีคนถามกันตลอดและผมก็อธิบายไปหลายครั้งแล้ว แต่ก็การสื่อสารอาจไปได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้นวันนี้จึงขอมาสรุปเรื่องนี้กันอีกที เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันครับ
มาดู กรณีที่ 1 ก่อนครับ เป็นกรณีปกติทั่วไป แต่สำคัญครับเพราะเป็นพื้นฐานของกรณีอื่นๆ (ดูตามขั้นตอน abc นะครับ) เมื่อมีการให้บริการ ก็จะมีการให้รหัสการวินิฉัย จากรูปและคำอธิบายจะเห็นได้ว่า ณ ปัจจุบัน สำหรับข้อมูล OP/PP ยังสามารถให้ได้ทุกรหัสที่มีใน ICD 10 WHO, ICD 10 TM และรหัสแพทย์แผนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นรหัส U ในกรณีที่ 1 ที่ยกตัวอย่าง มีการให้รหัสหลายรวมทั้งรหัสทั้ง Z และ U ซึงหากไม่ติดเรื่องเพศและอายุ ข้อมูล DIAG ก็จะผ่านหมด ส่งผลให้ข้อมูล SERVICE ผ่านตามไปด้วย และได้ POINT ตามปกติ
กรณีที่ 2
กรณีนี้ข้อมูล SERVICE ที่บันทึกมาถูกต้องหมดทุกอย่าง แต่การให้รหัสการวินิจฉัยไม่ถูกต้องและไม่ผ่านทั้งหมด กรณีนี้จะถือเสมือนว่า SERVICE นั้นไม่มีข้อมูล DIAG และส่งผลย้อนมาให้ SERVICE ครั้งนั้นเสียไปด้วย (เพื่อป้องกันกรณีแก้ไขเข้ามาแล้วซ้ำ) และไม่ถูกนำไปคิด POINT
กรณีที่ 3
เป็นกรณีที่ให้แต่รหัสที่เป็นสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หรือ PP (ผมใช้คำว่า PP นะครับ ไม่ใช่รหัส Z เพราะรหัส Z บางตัวก็เป็น OP) และรหัสที่เป็นแพทย์แผนไทย กรณีนี้หากตรวจสอบผ่านหมด ข้อมูล SERVICE ก็จะผ่านตามปกติครับ แต่ต่างกันตรงที่ไม่ถูกนำไปคิด POINT ครับ เนื่องจากถือว่าไม่ใช่บริการผู้ป่วยนอก (ส่วนรหัสแพทย์แผนไทยที่ไม่นำมาคิด Point เนื่องจากมีการจัดสรรเรื่องนี้ต่างหากแล้ว)
มาดูกรณีที่ 4 ครับ
อันนี้ซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่ง คือ รหัส Diagnosis ที่ส่งมา ถูกบางส่วนและผิดบางส่วน แต่บันเอิญในส่วนที่ถูกเป็น รหัสที่เป็น OP ส่วนรหัสที่ผ่านเป็นรหัส PP กับ แพทย์แผนไทย กรณีนี้ข้อมูล SERVICE ก็ยังถือว่ามี Diagnosis ตามปกติ และผ่านการตรวจสอบครับ แต่จะไม่ถูกนำไปคิด POINT ครับ
กรณีที่ 5 ของ Diag อันนี้เริ่มจาก SERVICE ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ กรณีนี้จะทำให้ Diag ต่างๆ ที่ส่งมาด้วย Error ไปทั้งหมด เพื่อป้องกันการส่งข้อมูล SERVICE ที่แก้ไขเข้ามา และแน่นอนก็ต้องมี Diag เข้ามาด้วย ไม่ไปซ้ำซ้อนกับที่ส่งเข้ามาในตอนแรก กรณีนี้ก็พบบ่อยและชอบทำให้เข้าใจผิดว่า Diag Code นี้ผิดหรือไม่ถูกต้องครับ
กรณีที่ 6 ซึ่งน่าจะเป็นกรณีสุดท้าย นั่นก็คือไม่มีข้อมูล Diag กรณีนี้ข้อมูล SERVICE ถูกทุกอย่าง แต่ระบบไม่ส่งข้อมูล DAIG ออกมา ทำให้ SERVICE หา DIAG CODE ไม่เจอ ก็จะส่งผลให้ SERVICE ที่ส่งมาไม่ผ่าน กรณีแบบนี้ก็พบบ่อย ส่วนใหญ่เกิดจากระบบการส่งข้อมูลออก ทำให้หลายท่านไม่เข้าใจ และมักบอกว่ารหัสนั้นทำไมไม่ผ่าน เพราะเวลาดูก็กลับไปดูในโปรแกรมของตัวเอง ซึ่งก็เจอว่ามี Diag Code แต่ไม่ได้ดูในข้อมูลที่ส่งออกมาครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน OP/PP Data By Kidkomความเห็น (0)