JJ2012V1_11 กระบวนกรไร้กระบวนท่า ฝึกวิชาKM

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กระบวนกรแห่ง NS รุ่นที่ ๑

 ตามติด คบมิตรต่างคณะ และ ต่างแดน เพื่อเรียนรู้พัฒนาการหลังจาก "สัญญาใจ ไฟปรารถนา"

 การฝึกเรียนรู้เป็น คุณอำนวย แห่ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ ๑

 

 วันดี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ได้รับอนุญาต จาก ท่านคณบดี รศ.ดร.ฟองคำ และ ทีมงาน ของ ท่าน ผู้ช่วย คณบดี ผศ.ดร.วรววรณ ที่ให้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตาม "สัญญาใจ ไฟปรารถนา" หลังจาก อบรม Fa ไปหนึ่งเดือน

 บรรยากาศ การเล่าสู่กันฟัง และ DAR ของ แกนนำ พอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ

 ต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของ ชีวิต ในการเรียนรู้ 21st Century Skills

 นำข้อมูลที่ว่าที่คุณอำนวย ถอดบทเรียนตนเองมาเป็นแนวทาง การเรียนรู้ ครับ

  หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นคุณอำนวยแห่งคณะพยาบาลศาสตร์ ท่านได้มีการนำ “เครื่องมือ KM ไปใช้ในงานที่รับผิดชอบของท่านอย่างไรบ้าง

          - สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ “KM Facilitator” ประมาณ 1 หน้ากระดาษ และส่งให้เพื่อนร่วมงานใน mail ของแต่ละคน พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการ KM

          - การควบคุมอารมณ์ พยายามเป็นผู้ฟังที่ดีต่อผู้ร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา

          - เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้มากขึ้น

          - ให้มีการแสดงความคิดเห็น และวิธีการปรับปรุงในการทำงาน

          - ให้มีการแสดงทัศนคติในงานที่ตนรับผิดชอบอยู่

          - ได้ปรับเปลี่ยนแบบประเมินจากกระดาษ A4 ไปทำใน Google Doc. เปลี่ยนจากเอกสารเป็นลิงค์ เพื่อตอบแบบสอบถามแทน

          - พยายามลดขั้นตอนการทำงาน

          - จัดหมวดหมู่การทำงาน

          - แก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในงาน

          - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

          - ได้นำเครื่องมือ BAR AAR Dialogue มาใช้ ในกรณีของการจัดสัมมนาหลักสูตร หรือจัดพิธีการต่างๆ หรือจูงใจ เชิญชวนให้บุคลากรในงานให้มีความตื่นตัวในการทำ KM

          - BAR AAR

          - ได้ใช้ AAR มากขึ้น ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง เพื่อการพัฒนากิจกรรมในครั้งต่อไปให้ดีขึ้น

          - มีการใช้ Dialogue มากขึ้น คือการรับฟังผู้อื่นด้วยความรู้สึกอยากฟังจริงๆ

          - นำ BAR AAR กลับมาใช้ในหน่วยงานก่อน

          - ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนในเรื่องที่เกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่ความยุติธรรมและโปร่งใส

          - เตรียมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่ชำนาญให้ผู้ร่วมงาน

          - ยังไม่ได้นำมาใช้ เพราะพอกลับมาที่คณะก็ต้องมาทำงานประจำ ยังคงใช้วิธีการทำงานแบบเดิม คือทำตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่เข้าใจ โทรถามหรือเปิดคู่มือ แต่มีแผนจะจัดทำสรุปประเด็นปัญหาของงาน แนวทางแก้ไข และผลที่ได้รับ

          - นำไปเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน

          - การนำความรู้มาถ่ายทอดเพื่อนร่วมงาน

          - นำไปใช้เป็นเครื่องมือเวลาเกิดปัญหาขึ้นเวลาทำงาน

          - นำมาถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงานได้รับทราบ

          - นำมาวิเคราะห์และทบทวนกิจกรรมหรืองานที่ถือเป็นการนำ KM มาพัฒนางาน แล้วเขียนโครงการ

          - เผยแพร่ความรู้ที่ได้รับ เล่าประสบการณ์ให้เพื่อนร่วมงาน และชี้ให้เห็นถึงการถ่ายทอดความรู้

          - มีการไปถ่ายทอดให้คนในหน่วยงานฟัง ถึงเรื่องที่ไปสัมมนา และให้ทุกคนเสนอแนวคิดหรือกระบวนการ KM ในหน่วย ซึ่งก็ทำให้พอได้แนวคิด/กิจกรรมที่จะมาพัฒนางานบ้าง

          - นำไปแก้ไขปัญหาในที่ทำงานเรื่องช่างซ่อมระหว่างช่างกับเจ้าหน้าที่ เพื่อลดเวลาในการทำงานซ้ำในปัญหาเดิม

          - นำ KM ไปใช้ในการแก้ปัญหาการดำเนินงานตามภาระงานที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จทันเวลา

          - นำกระบวนการ KM ไปใช้ในหน่วยงาน ทำให้เกิดการพัฒนาระบบการทำงานให้สั้นลง

 อ่านเรื่องราวดั้งเดิมได้ที่นี่ ครับ ( คลิก )

JJ2012

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

 เวลาเจอใครๆ ก็มักถามเดิมๆ ว่า.... ทำ KM ไปเพื่ออะไร ทำไมต้องมีสัญญาใจ ไฟปรารถนา

==> มักจะตอบไปสั้นๆ ง่ายๆ ว่าเพื่อ.... พัฒนาตน  คน งาน ไงคะ...

เขียนเมื่อ 

JJ2011v1_11 น่าจะซ้ำนะคร๊าบ....555

พวกเราก็ไปสัมมนา KM กันค่ะ

ขาดอาจารย์ JJ ในปีนี้ ดูจะเหงาๆค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

หนูเป็นศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาลคะ ได้เห็นบรมครูทั้งสองฝั่ง มารวมตัวกัน ซาบซึ้งใจคะ

หมายเลขบันทึก

476075

เขียน

24 Jan 2012 @ 13:51
()

แก้ไข

12 May 2013 @ 09:18
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 10, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก