ความเป็นผู้อาวุโส  ก็เลยมีข้ออ้างว่า  ความจำไม่ค่อยดี  เมื่อวันพุธ คณะวิจัยออกไปเยี่ยมชมความก้าวหน้าของ สพท.ลพบุรีและโรงเรียน 6 แห่ง  จำได้ว่าน่าจะเป็นอาจารย์ของโรงเรียนบ้านวังจั่น ที่ซึ้งกับการทำ KM มากจนสามารถบรรยายออกมาเป็นคำกลอนได้

     ถ้าท่านใดในโรงเรียนบ้านวังจั่น หรือ โรงเรียนอื่นที่รู้จักบุคลากรของบ้านวังจั่น ช่วยถามให้ด้วยค่ะ   แล้วเจ้าของกลอนช่วยส่ง email ไปให้ หรือจะลงในบล็อกของโรงเรียนก็ได้  จะนำไปลงใน website โครงการวิจัยค่ะ