เรียนรู้เพื่อเตรียมตัวไปเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก มอ. : 3. มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการส

          นี่คือมาตรฐานที่ 6   ในจำนวน 7 มาตรฐานของ สมศ.   มีตัวบ่งชี้ 9 ตัว   เป็นตัวบ่งชี้เชิงปริมาณเสีย 7 ตัว   มีเพียง 2 ตัวที่เป็นเชิงคุณภาพ

          ผมมีคำถามว่า ตัวบ่งชี้เหล่านี้จะช่วยสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอนได้จริงหรือไม่

               -เราจะวัด inspiration ที่คณาจารย์กระตุ้นให้เกิดขึ้นในศิษย์   ได้จากเกณฑ์ & ตัวบ่งชี้ของ สมศ. ได้ไหม

               -การเรียนรู้แบบ Learn how to learn กับ Learn the content จะบรรจุเข้าไปตรงตัวชี้วัดไหน   จะให้คะแนนต่างกันอย่างไรระหว่างมหาวิทยาลัยวิจัย  กับมหาวิทยาลัยสอน

               -การกล่อมเกลาคุณธรรมพื้นฐาน เช่น ความอดทน สู้งาน ทำงานเป็นทีมฯลฯ  อยู่ตรงไหน

               -ฯลฯ ที่เป็นคำถามเชิงพฤติกรรม เชิงคุณภาพ วัดไม่ได้ ไม่เป็นปรนัย

          ถ้าให้ผมคิดเองได้   ผมจะไปสังเกตประเด็นเชิงคุณภาพ   ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการอย่างเป็นระบบ   มีการวางเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และมีการวัดผลเชิงคุณภาพ   ไม่ใช่มอง unit of analysis เป็นปัจเจก แต่มองเป็นระบบ

วิจารณ์   พานิช
28 ส.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#สมศ.#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเลขบันทึก: 47573, เขียน: 01 Sep 2006 @ 12:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)