คนดีวันละคน : ๒๓๙. ผศ. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

 

          ผศ. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุลเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้บริหารคือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคม อ่านประวัติโดยละเอียดของท่านได้ที่นี่

          ในช่วงปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ท่านได้ค้นพบวิธีจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้าง “ความเป็นพลเมือง” โดยเรียนรู้แบบ Project-Based Learning (PBL) นำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโดยสภาการศึกษาตามบทความนี้

 

 

วิจารณ์ พานิช

๑ ม.ค. ๕๕

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (3)

มีความประทับใจในงานสายวิชาการรับใช้สังคมของอาจารย์ท่านนี้มากค่ะ ได้เขียนถึงที่บันทึกนี้ :

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/449065

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมอาจารย์ปริญญาครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

..หวังว่า.."ในช่วงชีวิต..ตอนสุดท้าย..(ของยายธี)..คงจะมีโอกาศได้เห็น"การปฏิบัติ"ต่อ ความเป็นประชาธิปไตย..ด้วยความถ่องแท้..จากคนรุ่นใหม่..มิใช่อย่างเคยๆชินๆ..หรือ ลอกแบบหรือเป็นแค่.ทฤษฎี..ประชุมและสัมนาแบบเมาส์กันเล่นมันส์ๆปากอย่างเคย..นะเจ้าคะ..(ยายธี)