กรณีนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของปัญหาคนไทยไม่มีเอกสารทางทะเบียน ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาได้แล้ว แต่อีกจำนวนมากที่ยังประสบปัญหาเช่นเดียวกันเล่า จะทำอย่างไรดี ??

           กลางปี พ.ศ.๒๕๔๘ พี่แหม่ม เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเด็ก และทีมงานของมูลนิธิกระจกเงา ซึ่งร่วมกันสืบค้นและสำรวจบุคคลผู้ไม่มีเอกสารในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ ได้รับการติดต่อจากน้องพร ซึ่งไม่มีเอกสารใดๆ เลย  นับจากนั้นเรื่องราวชีวิตและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือจึงเริ่มต้นขึ้น

 

                นางศรี มารดาของพรเล่าให้พรฟังว่า เธอเกิดที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๓ หลังจากที่เธอเกิดมารดาได้ฝากเธอไว้ให้ยายเลี้ยง ส่วนตัวมารดาซึ่งหย่าร้างกับบิดาของพร ได้ตามเพื่อนมาหางานทำที่จังหวัดพังงา จนกระทั่งมามีครอบครัวใหม่ จึงได้กลับไปรับพรมาอยู่ด้วย  พรจึงได้มาใช้ชีวิตที่พังงา โดยไม่มีเอกสารพิสูจน์ตนใดๆ เลย ทั้งที่มารดาของเธอมีบัตรประจำประชาชน และมีทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๔ เช่นคนไทยปกติทั่วไป และตัวเธอก็เกิดที่โรงพยาบาลใหญ่ กลางเมืองหลวง

 

                เมื่อโตขึ้น พรจึงเริ่มถามวันเดือนปีเกิด และคิดอยากมีบัตรประชาชนเหมือนเพื่อนๆ บ้าง จนเริ่มรู้สึกว่าเป็นปมด้อย เธอจึงหนีมารดากลับไปอยู่กับยายที่กรุงเทพฯ  จนกระทั่งได้ไปมีท้องกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีครอบครัวอยู่แล้ว เธอจึงถูกปฏิเสธความรับผิดชอบลูกน้อยในครรภ์ ดังนั้นเมื่อคลอดออกมาจึงได้เอาลูกให้ยายเลี้ยง และไม่สามารถแจ้งเกิดให้ลูกของตัวเองได้ เนื่องจากตัวเธอไม่มีเอกสารใด หลังจากนั้นเธอจึงกลับมาทำงานรับจ้างที่จังหวัดพังงาอีกครั้ง จนถึงปัจจุบัน

                  แต่ด้วยความทุ่มเทของพี่แหม่ม และทีมงาน ที่ลุยถึงห้องเก็บเอกสารของโรงพยาบาลศิริราช และตามต่อที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย ก่อนกลับมาสิ้นสุดที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ทำให้บัดนี้ พรจึงมีทั้งสูติบัตร และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๔ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หลังจากรอคอยมา ๒๖ ปี