หน่วยบริการปฐมภูมิที่พัฒนาคุณภาพผ่านมาตรฐาน PCU

ชายขอบ
มี 25 แห่ง จากทั้งหมด 125 แห่ง

     วันนี้ช่วงบ่าย ได้ออกไปอธิบายให้กับผู้รับบริการที่มาร้องเรียน (บันทึก Link) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากบริการ แต่เนื่องจากเป็นผู้มีสิทธิ์ข้าราชการ ทาง สปสช.สาขาจังหวัดพัทลุง จึงไม่สามารถรับเข้าพิจารณาตาม ม.41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ หลังจากกลับมาถึงที่ห้องก็พบว่ากำลังจัดการกับ ส ตัวแรกกันอยู่คือ สะสาง ครับ ก็ได้ช่วย ๆ เอาเอกสารไปไว้ในโกดัง

     เมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็กลับมาที่ห้อง และพี่ละม้าย ชุมพาที หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พัทลุง) ก็ให้รายชื่อสถานบริการระดับปฐมภูมิที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน (มาตรฐาน PCU) ของจังหวัดพัทลุง ซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการปี  2547 -  สิงหาคม  2549  (ข้อมูล  ณ  วันที่  11  สิงหาคม  2549 ) ก็มี 25 แห่ง จากทั้งหมด 125 แห่ง ในส่วนนี้ผมจะต้องนำมาเพื่อนำเข้าระบบฐานข้อมูลหน่วยบริการ ซึ่งงานทะเบียนฯ UC ที่ผมดูแลจะต้องทำการ Update ข้อมูลไว้เสมอ ๆ

     กระบวนการรับรองหน่วยบริการ ตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน (มาตรฐาน PCU) ของจังหวัดพัทลุง นั้น ในขั้นสุดท้ายของระดับจังหวัดจะดำเนินการโดยทีม QRT จังหวัด โดยขั้นก่อนหน้าก็จะเป็นทีม QRT ระดับอำเภอ จะเป็นผู้ประเมินเบื้องต้น แล้วรายงานเข้ามาให้ทีม QRT จังหวัด ได้ออกประเมินเพื่อรับรอง ซึ่งในปัจจุบันจะมีรายชื่อหน่วยบริการที่ผ่านแล้วดังนี้ครับ

ลำดับ

รายชื่อสถานบริการ อำเภอ ปีที่ผ่านการรับรอง
1. ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสวน เมืองพัทลุง  11  สิงหาคม  2547
2. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ป่าบอน ปี 2548
3. สถานีอนามัยบ้านปรางหมู่ เมืองพัทลุง 24  เมษายน  2549
4. สถานีอนามัยบ้านโกชะงาย เมืองพัทลุง 24  เมษายน  2549
5. สถานีอนามัยบ้านลำ เมืองพัทลุง 24  เมษายน  2549
6. สถานีอนามัยบ้านลำปำ เมืองพัทลุง 24  เมษายน  2549
7. สถานีอนามัยบ้านโตร๊ะ เมืองพัทลุง 24  เมษายน  2549
8. สถานีอนามัยบ้านมะกอกใต้ เมืองพัทลุง 9    สิงหาคม  2549
9. สถานีอนามัยบ้านทุ่งยาว เมืองพัทลุง 9    สิงหาคม  2549
10. สถานีอนามัยบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง 9    สิงหาคม  2549
11. ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านไพ เมืองพัทลุง 11  สิงหาคม  2549
12. ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลปันแต ควนขนุน 11  สิงหาคม  2547
13. ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านแพรกหา ควนขนุน 24  เมษายน  2549
14. ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านปากคลอง ควนขนุน 24  เมษายน  2549
15. ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านไสยวน ควนขนุน 24  เมษายน  2549
16. ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานข่อย ควนขนุน 24  เมษายน  2549
17. สถานีอนามัยบ้านแหลมโตนด ควนขนุน 24  เมษายน  2549
18. ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเกาะหมาก ปากพะยูน 24  เมษายน  2549
19. สถานีอนามัยบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน 24  เมษายน  2549
20. สถานีอนามัยบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด 24  เมษายน  2549
21. สถานีอนามัยบ้านควนเล้าเป็ด ตะโหมด 11  สิงหาคม  2549
22. ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด 11  สิงหาคม  2549
23. ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านคลองใหญ่ ป่าพะยอม 24  เมษายน  2549
24. ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลานช้าง เขาชัยสน 24  เมษายน  2549
2 5. ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านนา กิ่ง อ.ศรีนครินทร์ 24  เมษายน  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#คุณภาพ#ระบบข้อมูล#หมออนามัย#บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ#การพัฒนา#มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน

หมายเลขบันทึก: 47478, เขียน: 31 Aug 2006 @ 22:12 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
พี่ ผมสงสัยเรื่องคำนำหน้าชื่อสถานบริการระหว่าง ศูนย์สุขภาพชุมชนกับสถานีอนามัย มันต่างกันตรงไหน (ถามแบบไม่ต้องการคำตอบนะครับ)
เขียนเมื่อ 

     ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือที่ชอบเรียกกันว่า PCU นั้น จะต่างจากสถานีอนามัย ตรงที่ศักยภาพในการจัดบริการตามนิยามของ สปสช.นะครับ หากแต่จะให้พิจารณาตามลักษณะเชิงประจักษ์ พี่ก็ยังไม่เห็นความแตกต่างกันในส่วนนี้มากนักครับ
     พี่มองอีกมุมนึงว่าอย่างนี้นะครับ อย่างในอดีตสุขศาลาชั้น 1 มีแพทย์ (เหมือนจะเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน หรือ PCU) แต่ชั้น 2 (สถานีอนามัย) ไม่มีแพทย์ครับ ซึ่งปัจจุบันทั้งศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) และสถานีอนามัย ไม่มีแพทย์เลย ตรงนี้เลยไม่ต่างกัน...แฮะ!