บล็อก ที่  bloger  จำนวนมากมายใช้งานอยู่ ซึ่งอยูในเว็บไซด์  www.Gotoknow.org  นั้นเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลใด ๆ นอกจากให้บริการสร้างและใช้บล็อกเพื่อพัฒนาสังคม และปัญญา  ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้ง่าย ไม่ยุ่งยากนัก   หากมีผู้ใช้นำไปใช้ในเชิงธุรกิจได้หรือไม่