เมื่อวันที่ 29 อาจารย์บอกคะแนนสอบตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะส่วนใหญ่ได้คะแนนสูงๆทั้งนั้นเลย พอมาถึงตัวเองได้ 88 ก็รู้สึกดี ก็พอใจกับคะแนนที่ได้ ซึ่งคะแนนทีได้ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากการไปดูผึ้งที่บึงสามพันเพราะได้เห็นของจริงวิธีการเลี้ยงผึ้งและการทำผลิตภัณฑ์จากผึ้งซึ่งได้สัมผัสกับผึ้งจริงๆและอีกส่วนหนึ่งก็ได้มาจากในห้องเรียน รู้สึกพอใจกับคะแนนที่ได้เพราะทำเต็มความสามารถแล้ว