คนคุณภาพล้างฟิล์มในห้องมืด

kanitta
คุณภาพภาพรังสีได้จากคนคุณภาพล้างภาพรังสี
ควบคุมคุณภาพคนล้างฟิล์ม

วัตถุประสงค์ 1          เพื่อลดปัญหาฟิล์มเสียหรือฟิล์มไม่ได้คุณภาพ จากการล้างฟิล์ม เช่นไม่มีรอยแปลกปลอม         ฟิล์มโดนแสง 2          ภาพถ่ายรังสีมีคุณภาพเพียงพอต่อการวินิจฉัยของแพทย์ 3          ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องล้างฟิล์ม ทุกคนมีความรู้ เข้าใจ สามารถปฏิบัติงานเป็น แนวทางเดียวกัน

การวิเคราะห์สาเหตุ             1.   เจ้าหน้าที่ห้องล้างฟิล์มไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  เช่น                                -มือเปียกน้ำ  เมื่อล้างฟิล์มทำให้เกิดรอยแปลกปลอมบนฟิล์ม                                -ไอ หรือจาม ขณะล้างฟิล์ม                                -ผมยาว รุงรัง                  2 .  เจ้าหน้าที่ห้องล้างฟิล์มขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน                             -ใส่ฟิล์มในถาดเครื่องล้างฟิล์มไม่ดี ไม่ตรง หรือเอียง อาจทำให้ฟิล์มติดในเครื่องเวลาล้าง                            -ใส่ฟิล์มในคาสเซท(load flim)  ไม่ตรงล็อค  ทำให้ฟิล์มหักงอเกิดสิ่งแปลกปลอม                              -นำฟิล์มที่ถ่ายภาพแล้วออกจากคาสเซทไม่ดี มีการเสียดสีกับ สกรีน ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตใน   ฟิล์มเป็นรอยแปลกปลอมได้                            -ลืมปิดกล่องฟิล์มหรือปิดไม่สนิททำให้ฟิล์มถูกแสง                            -ไม่ล็อคประตูห้องล้างฟิล์มขณะล้างฟิล์ม                  การปรับปรุงที่เกิดขึ้น 1.       จัดอบรมเจ้าหน้าที่ห้องล้างฟิล์มเพื่อเพิ่มพูนทักษะในหารล้างฟิล์มโดยการสอนและให้ความรู้เรื่องเทคนิคการล้างฟิล์มที่ถูกวิธี2.   สร้างจิตสำนึกในการเพิ่มความระวังให้มากขึ้นและฝึกให้เป็นนิสัยโดย                                -ล็อคประตูทุกครั้งที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันคนภายนอกเข้าไปในห้องล้างขณะล้างฟิล์ม                                -ก่อนออกจากห้องล้างฟิล์มสำรวจกล่องฟิล์มทุกครั้งโดยใช้มือสัมผัสที่กล่องฟิล์มก่อน                                -ไม่ไอหรือจามขณะล้างฟิล์ม ถ้าเป็นหวัดให้ใส่ ผ้าปิดปาก จมูก(mask)ในขณะล้างฟิล์ม                                -ถ้าผมยาวให้มัดผมให้เรียบร้อยก่อนเข้าไปล้างฟิล์มเป็นการป้องกันมิให้เส้นผมหล่นใส่ ใน        คาสเซท                                -การใส่ฟิล์มในถาดเครื่องล้างควรใส่ให้ชิดขอบของถาดด้านในด้านหนึ่งเพื่อป้องกันฟิล์มติดใน        เครื่อง                                -การจับฟิล์มออกมาล้างควรจับบริเวณมุมบนขอบฟิล์มใช้นิ้วมือสัมผัสฟิล์มให้น้อยที่สุดเพื่อ     ป้องกันรอยแปลกปลอมของนิ้วมือ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนคุณภาพล้างฟิล์มในห้องมืด

คำสำคัญ (Tags)#คนล้างฟิล์ม

หมายเลขบันทึก: 47463, เขียน: 31 Aug 2006 @ 19:47 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 03:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)