คณบดีในดวงใจ

ท่านยังเป็นผู้บริหารที่อยู่ในดวงใจของชาวสหเวชศาสตร์ทุกคน อย่างไม่ลืมเลือนครับ

  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมาทางคณะสหเวชศาสตร์ มีงานขอบคุณท่านคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (ศาสตราจารย์ทวีสุข กรรณล้วน) โดยท่านคณบดีคนใหม่ (รศ.มาลินี ธนารุณ) ได้เห็นชอบให้จัดงานขอบคุณท่านที่คณะฯ เวลา 15.00 น. มอบให้ผมเป็นพิธีกรดำเนินงานดังกล่าว มีการมอบของที่ระลึกให้ท่านคณบดี โดยให้ผู้บริหาร และนิสิต ได้กล่าวขอบคุณท่านคณบดี บรรยากาศในงานมีทั้งความเศร้าและเสียงหัวเราะสลับกันไปอย่างอบอุ่น การที่บุคลากรในคณะได้มารวมตัวกันและได้พูดถึงความรู้สึกที่ดีที่มีให้กัน ผมรู้สึกว่ามันเป็นพลังที่จะช่วยให้ทุกคนได้มีความรักและสามัคคีกันในการพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ผมให้น้องในสำนักงานฯ ทำรูปภาพท่านคณบดีติดบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในคณะทุกท่านมาร่วมงาน โดยให้พิมพ์ข้อความว่า "คณบดีในดวงใจ ของชาวสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์" น้อง ๆ บอกผมว่า "ลิเกไปหรือเปล่าพี่บอย" ผมไม่ได้ตอบอะไร แต่ไปเฉลยในงานขอบคุณท่านว่า การที่ท่านได้มาทำหน้าที่ของผู้บริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2539 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ นั้นท่านได้บุกเบิกและฝ่าฟันอุปสรรคในด้านปัจจัยต่าง ๆ ของคณะที่มีอยู่อย่างจำกัดมาตั้งแต่เริ่มต้น จนถึง ณ ปัจจุบัน เป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ท่านได้มาบริหารงานให้กับคณะสหเวชศาสตร์ ถึงแม้วันนี้ท่านจะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์แล้ว แต่ท่านยังเป็นผู้บริหารที่อยู่ในดวงใจของชาวสหเวชศาสตร์ทุกคน อย่างไม่ลืมเลือนครับ

                                                                                                                  บอย

                                                                                  ชุม ชนสำนักงานเลขานุการ    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

บุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดีใหม่ของคณะสหเวชศาสตร์

รศ.มาลินี ธนารุณ