การจัดกลุ่มตามKVของคุณกิจของสำนักหอสมุดมอชอ

ขอชื่นชมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมของKM Teamของสำนักหอสมุดมอชอที่มีความพร้อมอย่างมาก

รายชื่อกลุ่มเพื่อการพิจารณาเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด
(Knowledge Management-KM) ครั้งที่ 2

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2549 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

เนื้อหาเกี่ยวกับ

กลุ่มที่ 1

บ้านนี้มีรัก

 1. การบริหารและธุรการ สารบรรณ การบริหารงานบุคคล อาคาร สถานที่
 2. การคลังและพัสดุ
 3. นโยบายและแผน

กลุ่มที่ 2

คนซอยสิบ

 1. การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ ทุกประเภท
 2. การสร้างฐานข้อมูล (CMUL OPAC) และการสร้างฐานข้อมูลเฉพาะ
 3. การเตรียมทรัพยากรสารนิเทศ ก่อนการวิเคราะห์
 4. การเตรียมทรัพยากรสารนิเทศ หลังการวิเคราะห์
 5. การบำรุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศ (การสำรวจหนังสือ การซ่อมหนังสือ)
 6. การควบคุมและดูแลการใช้งานคอมพิวเตอร์

กลุ่มที่ 3

คุณระเบียบรักษ์

การขึ้นชั้น, อ่านชั้น, จัดชั้น

กลุ่มที่ 4

RCA (R-Resources,

C-Circulation

A-Access)

 1. บริการการอ่าน
 2. บริการยืมคืน
 3. บริการหนังสือสำรอง
 4. บริการขนส่งเอกสารระหว่างห้องสมุดภายใน มช. (D.D.)
 5. บริการทรัพยากรสารนิเทศประเภทต่าง ๆ

กลุ่มที่ 5

คุณโคนัน

 1. บริการสืบค้นข้อมูลสารนิเทศ
 2. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 3. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 4. บริการแฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง

หมายเหตุ ใช้ชื่อกลุ่มเดียวกันทั้งสองวัน เช่น

วันที่ 21 สิงหาคม 2549 ชื่อกลุ่มที่ 1
บ้านนี้มีรัก (1)

วันที่ 22 สิงหาคม 2549 ชื่อกลุ่มที่ 1 บ้านนี้มีรัก (2)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#kmกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 47148, เขียน: 29 Aug 2006 @ 22:47 (), แก้ไข: 23 May 2012 @ 09:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)