เด็กๆชั้นอนุบาล 2 ทุกคนตั้งใจทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพราะวันนี้คุณครูได้ให้เด็กๆประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อให้เด็กๆได้ลองใช้เครื่องดนตรีที่ประดิษฐ์มาลองเขย่าและเล่นดูเด็กๆได้รับความสนุกสนานและมีความสุขมาก