เด็ก ๆมีความสุขกับการแต่งห้องเรียน ได้ช่วยกันทำงาน ภูมิใจกับงานที่ได้ทำ