เครือข่ายแรงงาน บทบาทในฐานะวิทยากร

  ติดต่อ

  การพูดที่ดีเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพในการทำงาน  

สวัสดีครับ ท่านที่ได้อ่านบทความเมื่อครั้งที่แล้วเรื่อง  เครือข่ายแรงงาน ตามที่ได้ตกลงไว้ว่าจะนำบทความเรื่องเครือข่ายแรงงาน  บทบาทในฐานะวิทยากร มาตีพิมพ์ ก้ขอเริ่มเข้าสู่เนื้อหาสาระกันเลยนะครับ

ตามที่ได้นำเสนอในบทความครั้งที่แล้วว่าเครือข่ายแรงงานมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้มีความสุขในการทำงาน  เครือข่านแรงงานจำเป็นต้องปฏิบัติในฐานะนักพูด  และควรมีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่วิทยากร  ดังนี้

1. พูดจากใจ  จากภูมิรู้  ยืดหยุ่นตามระยะเวลา

2. เนื้อหาสาระในการพูด  มีประโยชน์น่าสนใจ  มีคุณค่าแก่การฟัง

3. บุคลิกทั่วไป  การแต่งเนื้อแต่งตัว  การใช้ท่าทาง ตลอดจนนำเสียง

4. ศิลปะในการแสดงออก หมายถึง  การเรียงลำดับเนื้อหา  อุปมาอุปมัย  การมีอารมณ์ขัน  ตลอดจนการสร้างความเป็นกันเองกับผู้ฟัง

5.  คำนำ  และการสรุป เพื่อทำให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจ

ตามรายละเอียดข้างต้น การฝึกพูดจะช่วยให้เครือข่ายแรงงานได้สังคม  ได้เพื่อน  ได้พัฒนาความรู้  เมื่อพูดดี  พูดเป็นแล้ว  เครือข่ายแรงงานจะเป็นวิทยากรที่ดีต่อไป

 

โดย  นายนรินทร์  แก้ววารี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 47088, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)