GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                          1.โรงเรียนยื่นหนังสือนำเพื่อขอซื้อแบบพิมพ์ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู่                                                                                                                              2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ แล้วจัดทำหนังสือสั่งซื้อ                              3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกเลขที่หนังสือ                                                    
       4.ส่งเรื่องถึงโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อ          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 47086
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)