กิจกรรมเดินทางไกลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 >>> ครูน้อย

กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ/ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -5

  สวัสดีค่ะวันนี้ครูน้อยได้นำกิจกรรมดีๆ ของทางโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) อีก 1 กิจกรรมคือ การเดินทางไกลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นที่ 1 - 5 ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ได้จัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ JIM Thompson Learning Camp อ.ปังธงชัย จ.นครราชสีมา ลูกเลือ - ยุวกาชาด จำนวน 481 คน ครูน้อยนำภาพบรรยากาศมาให้ชมกันค่ะ...

 

 

 

 

 

 

="ครูน้อย"=

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)ความเห็น (0)