ถ้าจะปอกส้มที่มีเปลือกหนาๆ ให้ง่ายให้ผ่าเป็นซีก แล้วใช้ช้อนสอดระหว่างเปลือกกับเนื้อแล้วค่อยๆลอกออกจะทำให้ปอกได้ง่ายเข้า