Contact

ถ้าจะปอกส้มที่มีเปลือกหนาๆ ให้ง่ายให้ผ่าเป็นซีก


ถ้าจะปอกส้มที่มีเปลือกหนาๆ ให้ง่ายให้ผ่าเป็นซีก แล้วใช้ช้อนสอดระหว่างเปลือกกับเนื้อแล้วค่อยๆลอกออกจะทำให้ปอกได้ง่ายเข้าPosted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 47069, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #เกร็ดความรู้ครัวฝรั่ง

Recent Posts 

Comments (0)