สิ่งที่น่ารักอย่างหนึ่งที่ ม.อ. คือทีมอาจารย์รุ่นเก๋าส์....รวมทีมกันถ่ายทอดประสบการณ์ "การเป็นครูสอนมหาวิทยาลัย" ทีมหนึ่งที่รวมกันสนิทและมีกิจกรรมทำเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องคือ "ทีมงานพัฒนาด้านจริยธรรม"  ที่มีคุณหมอสายบัว ชี้เจริญ  รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัฒนานุกูล จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ อ.รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ คณะศิลปศาสตร์ ผศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ และยังมีทีมวิทยากรท่านอื่นที่ล้วนเป็นคนในมหาวิทยาลัย ต่างสาขาวิชาชีพ ชวนกันคุยเรื่องการสอดแทรก...สอนจริยธรรมในชั่วโมงเรียน "ทำได้อย่างไรในเมื่อเนื้อหาตามหลักสูตรแทบจะสอนไม่ทันกับเวลาที่มีให้" "ครูในยุคนี้ยังต้องสอนจริยธรรมอีกเหรอ..หรือสอนผ่าตัด...อย่างเดียวให้เชี่ยวชาญดีกว่า"   เริ่มตั้งแต่เมื่อวาน 28 สค.49 (โดยมีทางเราเป็นคนจัดเตรียมเวทีให้)  
      อ.สายบัว เริ่มต้นทำความตกลงกับชั้นเรียน.....ห้าวๆแต่มีเอกลักษณ์ของอาจารย์ ดิฉันตกใจกลัวคนจะลุกหนีกันไปหมด....ในห้องนี้ถ้าใครมีความเชื่อต่างจากดังที่จะกล่าว.....ให้ยกมือ.....ขอให้แสดงตัวเราจะได้รู้ว่าเราพูดบนพื้นฐานความเชื่อเดียวกัน (เริ่มนำกระบวนการแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม)
ข้อที่1  ไม่เชื่อว่าคุณธรรมจริยธรรมในคนหนึ่งคนทั้งหมด....มาจากบ้าน
ข้อที่ 2  ไม่เชื่อว่าคุณธรรมจริยธรรม นั้นปลูกฝังไม่ได้ สอนไม่ได้
ข้อที่3  เชื่อว่าจริยธรรมต้องสอนแบบต่อเนื่อง มาถึงมือเราตอนอุดมศึกษาแล้วยังไม่สาย สอนได้  
       ที่กล่าวมาทั้งสามข้อ เป็นความเชื่อของพวกเรา.....และออกแบบเนื้อหาที่จะคุยกัน "จริยธรรมของนักศึกษาในปัจจุบัน"  แบ่งกลุ่มย่อย "สอนจริยธรรมอย่างไรในชั่วโมงสอน......" วิธีการ....รูปแบบการสอน....การประเมินการสอนจริยธรรม.....นำเสนอแผนการสอนของกลุ่ม..........วิจารณ์....อภิปรายร่วมกัน.....ดิฉันขอนำภาพบรรยากาศมาฝากค่ะ 
        

           

รศ.พญ.สายบัว ชี้เจริญ และรศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัฒนานุกูล  แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยน เรียนรู้

     

พักอาหารว่าง และอีกคนที่เป็นหัวแรงตลอดรายการ ผศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ

...............................
เนื้อหาอื่นๆ จะนำลงในตอนสองค่ะ