ก่อนใช้กระติกใส่น้ำร้อนครั้งแรกให้วอร์มกระติกเสียก่อนให้เติมน้ำร้อนลงไปเล็กน้อย และทิ้งไว้
ขณะหนึ่ง แล้วรินน้ำทิ้ง แล้วเติมกาแฟหรือซุปร้อนๆ ลงไปจะเก็บความร้อนได้ทนนาน