และจะทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกต่อไปขอบคุณgotoknowมาก