มาแปรงฟันกันเถอะ

 

เพลง มาแปรงฟันกันเถอะ


มะ มะ มา พวกเรา มาพร้อมกันหลังอาหารกลางวัน
มะ มะ มา ตามเวลาที่นัดกัน นัดต้องทำทุกวัน
อย่าลืม อย่าลืม ทำ อย่าลืม อย่าลืม ทำ จำไว้หลังมื้อกลางวัน
ไม่ลืม ไม่ลืม ทำ ไม่ลืม ไม่ลืม ทำ เรามาแปรงฟันกันหนา
* เตรียมแปรงสีฟัน เตรียมยาสีฟัน
มาแปรงฟันกันเพื่อให้ฟันแข็งแรง พอตื่นขึ้นมา ก่อนจะเข้านอน
อย่าลืมแปรงฟันให้ฟันขาว

 http://dental.anamai.moph.go.th/oralhealth/TSound/index.html