China Import & Export Commodities Fair...เมืองทองธานี

ASEAN + China

สวัสดีครับ

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 54 ที่ผ่านมาผมได้รับเชิญจาก สมาคมธุรกิจไทย+จีน เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้เรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งไทยเเละจีนในการร่วมมือกันทางการค้า

งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3  ธ.ค. 54 ที่อาคารชาเรนเจอร์ 7 เมืองทองธานี เป็นการจัดนิทรรศการเพื่อให้นักธุรกิจชาวไทยเเละชาวจีนมีโอกาสได้จับคู่การทำธุรกิจกันครับ

                                                                     จีระ หงส์ลดารมภ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระความเห็น (0)