ข้าวเหนียว 

        ความเห็นของคนโบราณที่ว่าข้าวเหนียวมี “พลังรวมที่ฟ้าดินประทานให้มา” หมายความว่า ข้าวเหนียวเป็นสิ่งที่ธรรมชาติฟ้าดินกรุณามอบให้ ข้าวมีทั้งข้าวใหม่และข้าวเก่า ข้าวใหม่มีคุณสมบัติออกฤทธิ์ร้อน และมีผล “ขับดันลมในร่างกาย” นอกจากนี้ข้าวยังแบ่งเป็นข้าวนาลุ่มกับข้าวนาดอน ข้าวสองอย่างนี้มีคุณสมบัติแตกต่างกันเล็กน้อย และข้าวที่เก็บเกี่ยวได้เร็วเม็ดจะแข็งกว่าข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ช้าซึ่งเม็ดจะนิ่มกว่า รับประทานข้าวเหนียวแล้วจะอิ่มท้องไปได้ค่อนข้างนาน ดังนั้นการรับประทานมากเกินไปจะก่อให้เกิดอาการไฟธาตุพิการได้ง่าย อาหารแปรรูปที่ทำมาจากข้าวของจีนมีมากทีเดียว เช่น ขนมเข่ง ซึ่งเป็นอาหารสำหรับเทศกาลตรุษจีน วิธีทำคือ ใช้แป้งข้าวเจ้าหรอแป้งข้าวเหนียวผสมน้ำตาลทรายและหัวผักกาดขาวซอยฝอย นำมาใส่ลังถึงนึ่งให้สุก ขนมเข่งนี้จะเอามาผัดน้ำมันหรือย่างไฟให้นุ่มแล้วจึงรับประทานก็ได้ ผู้สูงอายุที่ฟันฟางไม่ดีรับประทานไม่ได้ต้องกลัวว่าจะติดคอหรือจะไม่ย่อย

ประโยชน์

-บำรุงร่างกาย

-สร้างสารอาหาร

-เสริมสมรรถภาพกระเพาะอาหาร