สภามหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมชื่นชมหน่วยงานครั้งที่ 2 : ศิริราช

          ครั้งแรกเราไปเยี่ยมชื่นชมคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 49   ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2   เยี่ยมชื่นชมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  วันที่ 22 ส.ค. 49

          3-4 วันก่อนวันเยี่ยม   ทางศิริราชแจ้งว่าใช้ห้องประชุมกรรมการคณะ ตึกอำนวยการชั้น 2 เป็นที่ประชุม   ผมก็ท้วงว่าเกรงจะเป็นทางการเกินไป อยากให้จัดห้องประชุมอย่างไม่เป็นทางการ   คุยกันแบบสุนทรียสนทนาสบายๆ   ท่านคณบดีก็รับลูกอย่างว่องไว   ย้ายมาใช้ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ จัดเก้าอี้เป็นวงกลม 2 วง   และบังคับให้กรรมการสภาฯ เข้าไปนั่งวงใน


          ทางคณะฯ เตรียมเรื่องไว้นำเสนอและสนทนากันถึง 6 เรื่อง คือ


                1. โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์
                2. Strategic map ของคณะฯ
                3. โครงการ R2R
                4. สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
                5. โครงการ Siriraj Cardiac Center
                6. Evidence-base and Research Methodology in Medical Education

          เอาเข้าจริงๆ ก็คุยกันได้แค่ 4 เรื่องแรก  เพราะมีสุนทรียสนทนากันอย่างสนุกสนาน
 

          สิ่งที่ผมประทับใจ ได้แก่


                (1) การนำเอาการจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้   ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าภายในเวลา 5-6 ปีข้างหน้า   ศิริราชจะเป็น "Medical Institute of Excellence in Southeast Asia" ได้อย่างแน่นอน ตรงตามที่กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์
                (2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ก้าวหน้าเกินระบบราชการ
                (3) การมีเครื่องมือรวมใจรวมพลังของคน   ร่วมกันขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของศิริราชหลากหลายด้าน   โดยมีผู้เข้ามาเป็น "ผู้นำ" รับผิดชอบในแต่ละด้าน
                (4) มีการจัดบริการที่มุ่งให้บริการทั้งแก่ประชาชน (คนยากคนจน) ทั่วไป   และแก่ผู้มีเงินจ่ายในฐานะผู้ป่วยพิเศษ   ด้วยมาตรฐานการแพทย์เดียวกัน   เครื่องมือชุดเดียวกัน (แต่ต่างเวลา)   ทำให้สามารถให้บริการการแพทย์ระดับ world class แก่คนทั่วไปได้   ในลักษณะที่ศิริราชเลี้ยงตัวเองได้
                (5) ได้รับงบประมาณจากรัฐเพียงปีละ 1,600 ล้านบาท   แต่เงินที่ใช้จริงปีละ 10,000 ล้านบาท   ส่วนที่เหลือหามาเอง
                (6) นักศึกษาที่มานำเสนอมีความสามารถสูง   ทั้งนักศึกษาแพทย์ปี 3   และนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์   น่าภาคภูมิใจมาก


          ความรู้อื่นๆ ที่ผมได้รับ         

             ● เรียนรู้จาก ดร.วิชิต   สุรพงษ์ชัย   เรื่องตัวชี้วัด (KPI)  ควรมีหลายชุด   สำหรับคนหลายระดับ   ควรมีชุดละไม่เกิน 10 ตัว   เพื่อให้มีเรื่องราวของความสำเร็จเอามาใช้ทำ positive reinforcement
                  ● เรียนรู้จาก ดร.กิตติพงษ์   กิตยารักษ์   ว่าควรหาทางดำเนินการป้องกันผู้ป่วยฟ้องหมอ หรือโรงพยาบาลด้วยศาสตร์ว่าด้วยการจัดการความขัดแย้ง
                  ได้เรียนรู้ว่า การแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องใช้วิธีคิด (กระบวนทัศน์) แบบการแพทย์แผนไทย   คิดบนฐานวัฒนธรรมไทยซึ่งอาจเรียนได้จากครูดนตรีไทย   แล้วควรใช้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาช่วยสร้าง evidence-base
                            นอกจากนั้น   ควรส่งเสริมให้แพทย์แผนไทยประยุกต์บันทึกวิธีการและผลการปฏิบัติของตน   เป็นการบันทึกความรู้ฝังลึก (tacit knowledge)   แล้วเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน   และยกระดับความรู้   ทำเช่นนี้อย่างต่อเนื่องและหมุนเกลียวความรู้อย่างต่อเนื่อง   เชื่อว่าวิธีการทั้งสองแนวนี้จะช่วยให้มีการสร้างนวัตกรรมการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้
                  ● อ.นพ.สมเกียรติ   วสุวัฏฏกุล   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพงาน   ได้นำ KM ไปใช้ในการพัฒนา Strategic Plan  และการจัดการคุณภาพ   ประสบการณ์นี้มีคุณค่ามาก   สคส. จะเชิญอ.หมอสมเกียรติ มาพูดเรื่อง "การประยุกต์ใช้ KM & SM (Strategic Map) ในการบริหารองค์กรสู่ LO"   โปรดคอยฟังประกาศเชิญชวนมาฟังนะครับ


วิจารณ์   พานิช
22 ส.ค. 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1. บรรยากาศในห้องประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2. อีกมุมหนึ่งของห้องประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3. สามคนแถวหน้าซ้ายมือ คือนักศึกษาแพทย์ปี ๓ มาร่วมเสวนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4. นศ. แพทย์แผนไทยประยุกต์ (๒ คนซ้าย) และอาจารย์ มาร่วมเสวนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      5. มุมกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        6. ค่านิยม วัฒนธรรม

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#สภามหาวิทยาลัย#มหาวิทยาลัยมหิดล#คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หมายเลขบันทึก: 46878, เขียน: 28 Aug 2006 @ 14:31 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 11:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)