เห็นจาก forward mail ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับ
1) คีย์ ตัวเลข 3 ตัวแรกของเบอร์มือถือคุณในเครื่องคิดเลข        (เฉพาะเบอร์โทรไม่รวมรหัสนำ 01,06,09)
2) คูณ ด้วย 80
3) บวก 1
4) คูณ ด้วย 250
5) บวก ด้วย ตัวเลข 4 ตัวที่เหลือของเบอร์มือถือ
6) บวก ด้วย ตัวเลข 4 ตัวที่เหลือของเบอร์มือถืออีกครั้ง
7) ลบ 250
8) สุดท้าย หารด้วย 2