การเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย

การเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย
การเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย
   การฝึกจิตใจให้สงบ เพื่อให้เกิดพลังแห่งความคิดผ่านศิลปะ ดนตรี บทกวี การเคลื่อนไหว  และการแสดง  

   การสร้างนิสัยที่ดีงามผ่านวิถีการดำเนินชีวิตในโรงเรียนฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้เหมาะสมกับวัย 

   การส่งเสริมให้เป็นนักคิด  วิเคราะห์ ปฏิบัติและนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์

   การพัฒนาสติปัญญา ความสามารถรอบด้าน  ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ธรรมชาติศึกษา ฯลฯ เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

   การเสริมสร้างร่างกายให้เติบโตแข็งแรงอย่างมีบุคลิกภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฐมวัย

คำสำคัญ (Tags)#ปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 46862, เขียน: 28 Aug 2006 @ 13:14 (), แก้ไข: 26 Apr 2012 @ 17:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)