• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย

  การเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย  
การเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย
   การฝึกจิตใจให้สงบ เพื่อให้เกิดพลังแห่งความคิดผ่านศิลปะ ดนตรี บทกวี การเคลื่อนไหว  และการแสดง  

   การสร้างนิสัยที่ดีงามผ่านวิถีการดำเนินชีวิตในโรงเรียนฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้เหมาะสมกับวัย 

   การส่งเสริมให้เป็นนักคิด  วิเคราะห์ ปฏิบัติและนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์

   การพัฒนาสติปัญญา ความสามารถรอบด้าน  ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ธรรมชาติศึกษา ฯลฯ เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

   การเสริมสร้างร่างกายให้เติบโตแข็งแรงอย่างมีบุคลิกภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): ปฐมวัย 
  หมายเลขบันทึก: 46862
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)