การเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย

  ติดต่อ

  การเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย  
การเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย
   การฝึกจิตใจให้สงบ เพื่อให้เกิดพลังแห่งความคิดผ่านศิลปะ ดนตรี บทกวี การเคลื่อนไหว  และการแสดง  

   การสร้างนิสัยที่ดีงามผ่านวิถีการดำเนินชีวิตในโรงเรียนฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้เหมาะสมกับวัย 

   การส่งเสริมให้เป็นนักคิด  วิเคราะห์ ปฏิบัติและนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์

   การพัฒนาสติปัญญา ความสามารถรอบด้าน  ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ธรรมชาติศึกษา ฯลฯ เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

   การเสริมสร้างร่างกายให้เติบโตแข็งแรงอย่างมีบุคลิกภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 46862, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-26 17:48:08+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ปฐมวัย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)