หลังจากที่ได้รับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้รับอีเมลล์จากท่าน ดร.จันทวรรณ ก็ต้องแปลกใจเหมือนหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาครับ ว่าทำไมอีเมลล์เราถึงอ่านภาษาไทยไม่ได้

Name:    jantawan
>Address: [email protected]
>Subject: Best blog of the month
>
>Message:
>เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜"เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย„เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜"เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒ
>
>เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธŠ. เน€เธ™ย„เน€เธ˜"เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜"เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜"เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜"เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™ (Banner) เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ย‰เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜"เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜โ€”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ย„เน€เธ˜"เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธƒเน€

สำหรับอีเมลล์ที่ส่งผ่าน G2K ออกมาเป็นอย่างนี้หมดเลยครับ

จากปัญหาดังกล่าว เมื่อเช้าที่ผ่านมา ได้รับอีเมลล์จากท่าน ดร.จันทวรรณ อีกหนึ่งฉบับที่ท่านได้กรุณาตอบคำถามถึงปัญหาเกี่ยวกับอีเมลล์ดังกล่าวให้ผมได้เข้าใจ (ติดตามอ่านได้จาก http://gotoknow.org/blog/tutorial/35731) โดยครั้งนี้ผมได้รู้จักผู้มีพระคุณเพิ่มอีกหนึ่งท่านครับ ก็คือ ท่านอาจารย์วิภัทร ศรุติพรหม ซึ่งผมเองได้ติดตามเข้าไปอ่านสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาอีเมลล์ดังกล่าว ..

ซึ่งแต่เดิมต้องขออภัยหลาย ๆ ท่านที่ส่งเมลล์มาหาผมทั้งท่านอาจารย์จรัณธร อาจารย์น้อย ดร.จันทรวรรณ และ อีเมลล์ ([email protected]). ครับ

และที่สำคัญยิ่งคือต้องเสียมารยาทไม่ตอบกลับ โดยเฉพาะต้องรบกวนให้ท่านส่งอีเมลล์มาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ ต้องขออภัยอย่างสูงครับ เพราะไม่สามารถอ่านได้จริง ๆ ครับ

ซึ่งในขณะนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนอีเมลล์ของตนเองตามที่ท่าน ดร.จันทวรรณแนะนำเรียบร้อยแล้วครับ

E-mail  : [email protected]

 

ถ้าอีเมลล์ของท่านใดมีปัญหาดังกล่าว ก็ลองเข้าไปศึกษาและแก้ไขจากบล็อกของท่าน ดร.จันทวรรณ และท่านอาจารย์วิภัทร ได้นะครับ 

สมัครอีเมลล์ได้ที่ http://Gmail.com ครับ


ขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่ให้ขอแนะนำและช่วยเหลือมาตลอดครับ

ขอพลังความรู้จงสถิตกับท่านตลอดไปครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ