ผู้นำแห่งองค์กรกับ KM

ตัวอย่างผู้นำที่นำองค์กร

 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ได้มีการประชุม ผู้บริหารและ พนักงานขาย และ หัวหน้าหน่วยงานของสายการผลิต ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่การ ให้ทุกคนลองสอบวัดผล กระบวนการขาย จนถึงกระบวนการส่งสินค้าให้ลูกค้า ซึ่งเราเป็นผูรวบรวมคำถาม ไว้ 4 หมวด หลังจากที่ทำการสอบ ก็มีการเฉลย   พอเสร์จแล้ว    MD เรา ขึ้นมาพูดเสนอให้เอาคำถามทั้งหมดลงในWEB ภายในของบริษัท ด้วยประโยคเด็ดว่า  วันนี้ความรู้รู้อยู่แค่ 40 คนที่อยู่ในห้อง แต่ MD ต้องการขยายผลให้รู้มากขึ้น ก็มอบหมายให้ MIS ที่ดูแลWEB  ภายใน เอาคำถามทั้งหมดขึ้น web ในหัวข้อ FAQ แล้วทุกวันเสาร์ให้จัดากรสอบอีกแล้วนำข้อสอบขึ้น web ภายในทุกวันอังคาร  สุดยอด ...   อย่างน้อยเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า MD เรามีหลักการ การแบ่งปันความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Management exchangeความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#แบ่งปันความรู้

หมายเลขบันทึก

46772

เขียน

27 Aug 2006 @ 21:45
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:44
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก