• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านสติปัญญา

การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านสติปัญญาโดยใช้รูปภาพประกอบ

บทคัดย่อ : การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านสติปัญญาโดยใช้รูปภาพประกอบ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์การทำเลขบวก นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านสติปัญญาสูงขึ้น ของนักเรียนชั้นปรถถมศึกษาปีที่  3 โดยมีสมมติฐานที่ว่าผลสัมฤทธิ์การทำเลขบวก นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านสติปัญญาโดยใช้รูปภาพประกอบ นักเรียนจะมีผลการเรียนก้าวหน้า เครื่องมือที่ใช้ใสนการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤิกรรม แบบทดสอบการคัดแยก แบบฝึกทักษะ แบบประเมินผลตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนการฝึกทักษะ และหลังการฝึกทักษะ แสดงข้อมูลโดยการใช้ตาราง และการอธิบาย

ผลการวิจัย : พบว่านักเรียนเข้าใจ ตั้งใจเรียนมากขึ้นแต่ยังคงทำงานช้าบ้างเล็กน้อยในภาพรวมนักเรียนมีความพยายามในการทำงาน การคิดหาเหตุผล เพื่อที่จะได้คำตอบที่ถูกต้อง

                                                       นางชวนพิศ  สุขแย้ม  ผู้วิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 46760
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 2
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

อ.ชวนพิศ...คะ

กะปุ๋มขอเสนอได้ไหมคะว่า...อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเรื่อง...จากการที่ได้สังเกตพฤติกรรมของเด็กได้ไหมคะ...เหมือนเรารายงานผลการศึกษาที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพน่ะคะ...กะปุ๋มว่านี่มีประโยชน์มากเลยคะ...

...

และที่สำคัญผลการศึกษาของอาจารย์เป็นการวิจัยในชั้นเรียนที่หลอมรวมเนียนเนื้อเข้าไปได้...ยอดเยี่ยมมากเลยคะ...หากคุณครูเราสามารถนำมาใช้จนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของการทำงานได้...จะดียิ่งสำหรับการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนได้นะคะ...

ด้วยจิตศรัทธา

กะปุ๋ม

 

ของคุณน่าเบื่อจริง