verbs tenses

ป๋า

123

Verbs  Tenses

 

 

Verb Tenses ( กาล ) เป็นรูปแบบของคำกริยาที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับเวลาที่เกิดขึ้น ความต่อเนื่องของการกระทำ ความเสร็จสมบูรณ์ของการกระทำ  

I. รูปของ Verb Tenses

คำว่า Verb Tenses ตามไวยากรณ์เป็นการรวมกันระหว่าง 

 • Tense ซึ่งหมายถึงเวลาที่เกิดขึ้นซึ่งได้แก่   past ( อดีต ) present ( ปัจจุบัน )และ future ( อนาคต )
 • Aspect ซึ่งหมาย ถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจบลงแล้วหรือยังดำเนินการอยู่  มี 2 รูปแบบ
  • จบลงแล้ว (Complete Tenses หรือ Perfect Tenses)   แสดงด้วย   Have + past participle   มี 3 รูป
   • Past Perfect
   • Present Perfect
   • Future Perfect
  • หรือยังดำเนินการอยู่  ( Incomplete หรือ Progressive หรือ  continuous )   แสดงด้วย  BE + ing   มี  3 รูป
   • Past Progressive
   • Present Progressive
   • Future Progressive

  Tenses ที่เหลือนอกจาก 2 รูปแบบข้างต้นได้แก่

  • Simple Tense มี 3 รูป
   • Simple Past
   • Simple Present
   • Simple Future
  • การรวมกันของ Complete และ Incomplete  Tenses
   • Past Perfect Progressive
   • Present Perfect Progressive
   • Future Perfect Progressive

เมื่อสรุปรวมแล้ว   Verb Tense มีทั้งหมด 12 รูป

Past tenses 4 รูป  
Simple past
Past progressive
Past perfect
Past perfect progressive
I went
I was going
I had gone
I had been going

Present tenses  4 รูป

 
Simple present
Present progressive
Present perfect
Present perfect progressive
I go
I am going
I have gone
I have been going
Future tenses  4  รูป  
Simple future
Future progressive
Future perfect
Future perfect progressive
I will go
I will be going
I will have gone
I will have been going

หมายเหตุ   progressive  คือ  continuous

II. โครงสร้าง Verb Tenses ในประโยค

โครงสร้างพื้นฐานของTense ในประโยค positive sentence ประกอบด้วย

subject + auxiliary verb + main verb

auxiliary verb ใช้ในทุก tense    โดยใน simple present และ  simple past tenses นั้น auxiliary verb ใช้ในการเน้นความ     ตารางต่อไปนี้เป็นการแสดงโครงสร้างการใช้ Tense  ใน active voice.

 
structure
past present future
auxiliary main verb
simple normal     I worked I work I will work
intensive do base I did work I do work  
perfect have past participle I had worked I have worked I will have worked
progressive be present participle -ing I was working I am working I will be working
perfect
progressive
have been present participle -ing I had been working I have been working I will have been working

I did work. ฉันทำงานจริงๆ ( เป็นการเน้น ) เช่นเดียวกับ I do work.

III. Verb Tenses กับ เวลา

เราจะต้องไม่สับสนระหว่างชื่อของ tense กับเวลา เช่น  present tense  ไม่ได้หมายถึง เวลาปัจจุบัน เสมอไป ตัวอย่าง

I hope it rains tomorrow. ฉันหวังว่าฝนจะตกพรุุ่งนี้
( rains เป็น present simple แต่ใช้ในความหมายเวลาในอนาคต )

หรือ   past  tense ไม่ได้หมายถึงเวลาในอดีตเสมอไป  ตัวอย่าง

If I had some money now, I could buy it . ถ้าฉันมีเงินเดี๋ยวนี้ ฉันจะซื้อมัน
(had เป็น past tense แต่่ใช้ในความหมายเป็นเวลาในปัจจุบัน )

ตารางต่อไปนี้เป็นการสรุปการใช้ Verb Tenses ต่างๆกับ เวลา

TENSE
TIME
past present future
Present Simple   I want a cup of  coffee. I leave tomorrow.
She likes coffee.
Present Continuous   I am having dinner. I am taking my exam next month.
They are living in London.
Present Perfect
Simple
I have seen that movie. I have finished.  
Present Perfect Continuous I have been playing tennis.    
We have been working for four hours.  
Past Simple I finished one hour ago. If she loved you now, she would marry you. If you came tomorrow, you would see her.
Past Continuous I was working at 2am this morning.    
Past Perfect Simple I had not eaten for 24 hours.    
Past Perfect Continuous We had been working for 3 hours. If I had been working now, I would have missed you. If I had been working tomorrow, I could not have agreed.
Future Simple   Hold on. I'll do it now. I'll see you tomorrow.
Future Continuous     I will be working at 9pm tonight.
Future Perfect Simple     I will have finished by 9pm tonight.
We will have been married for ten years next month.
Future Perfect Continuous     They may be tired when you arrive because they will have been working.
In 30 minutes, we will have been working for four hours.
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tense

คำสำคัญ (Tags)#norm

หมายเลขบันทึก: 46757, เขียน: 27 Aug 2006 @ 16:39 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 15:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณครูพี ครูครร ครูเกษ ครูกี้ ครูอิ๋น ที่ให้ความรู้ จงเจริญๆๆๆๆ

เขียนเมื่อ 

คนอายุ 50 อัพ ต้องการวิทยากรที่ใจเย็น ใจดี ไม่ใจร้าย slow but sure เนาะ

norm
IP: xxx.19.69.18
เขียนเมื่อ 
love

Click the answer button to see the answer.

 1. A ___ penny always turns up.
  Answerbad

   

 2. A bird in the hand is worth ___ in the bush.
  Answertwo

   

 3. A chain is no stronger than its weakest ___.
  Answerlink

   

 4. A fool and his money ___ soon parted.
  Answerare

   

 5. A friend in need is a ___ indeed.
  Answerfriend

   

 6. A man is known by ___ friends.
  Answerhis

   

 7. A man is known by the company ___ keeps.
  Answerhe

   

 8. A man's home ___ his castle.
  Answeris

   

 9. A rolling stone gathers ___ moss.
  Answerno

   

 10. A stitch ___ time saves nine.
  Answerin

   

 11. A woman's place is in the ___.
  Answerhome

   

 12. A woman's ___ is never done.
  Answerwork

   

 13. Absence makes the heart ___ fonder.
  Answergrow

   

 14. Actions speak louder ___ words.
  Answerthan

   

 15. After a storm comes ___ calm.
  Answera
Next Page

Go to Common Proverbs or Interesting Things for ESL Students.
Copyright (C) 1998 by Charles Kelly and Larry Kelly
norm
IP: xxx.19.69.18
เขียนเมื่อ 
Love Normพระราชดำรัส "เศรษฐกิจแบบพอเพียง" การจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้เคยบอกว่า ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่ ให้ตัวเองสำหรับครอบครัว อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540
norm
IP: xxx.19.69.18
เขียนเมื่อ 
ครู เป็นโครงการที่คัดเลือกครูดีเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป โดยคัดเลือกจากครูสายงานการสอน ที่เป็นบุคคลที่น่าประทับใจ น่าภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่างที่ดี มีความประพฤติดี มีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ศรัทธายอมรับของนักเรียน ครู โรงเรียน ชุมชน และสังคม เป็นบุคคลที่ครองตน ครองคน และครองงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ครูมีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาคน พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเผยแพร่ผลงานครูต่อสาธารณชน ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกโดยนักเรียนปัจจุบัน ศิษย์เก่า เพื่อนครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง เสนอให้ สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1 โรงเรียนละ 1 คน ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2547 และทุก สพท. สรรหาให้เหลือเขตละ 1 คน ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2547 โดยอาจทำโพล(Pole) โหวตให้คะแนนทางอินเตอร์เน็ต เพื่อรับเกียรติบัตรรางวัลครูดีในดวงใจต่อไป
norm
IP: xxx.19.69.18
เขียนเมื่อ 
ถึง สมเดช[email protected] สวัสดีครับ อาจารย์ถนอม.... ผมดีใจมากนะที่อาจารย์ยังจำผมได้ และก็ยิ่งดีใจมากที่อาจารย์โทรมาหาผม หลายปีแล้วที่ผมไม่ได้เจอกับอาจารย์ เสียงของอาจารย์ยังเหมือนเดิมเลยนะครับ ยังนุ่มนวลเหมือนเดิม....อาจารย์อยากกินอาหารทะเลเหรอครับ....กลับบ้านเมื่อไหร่แล้วจะเอาน้ำทะเลไปฝากนะค รับ(พูดเล่นนะคับอาจารย์) อาจารย์ดูแลสุขภาพดีๆนะครับ และก็ฝากคิดถึงอาจารย์ทุกๆคนด้วยนะครับ โดย : สมเดช [ 28/08/2006 , 08:48:28 ]
เด็กแนว
IP: xxx.9.199.164
เขียนเมื่อ 

มีสาระมากๆค่ะอยากให้เอาความหมายของPast Simple Tense 2.Present Continuos Tense    3.Past Continuos Tenseอ่ะค่ะ   ถ้าลงก็ขอบคุณมากๆๆๆนะค่ะ