คิดไว้ว่าจะทำแผนที่คนเก่ง ของสำนักหอสมุด เพื่อรวบรวมขุมทรัพย์ของสำนักหอสมุด อันได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ที่มีอยู่ถึง กว่า 50 ชีวิต ต้องเป็นขุมทรัพย์ที่สามารถลงแรงและเห็นผลกำไรมหาศาลทีเดียว ไม่ใช่ 1+1 เท่ากับ 2 แต่เป็น 1+1 มากกว่า 2

นี่คืองานชิ้นแรก หลังจากรับหน้าที่ดูแล KM ของสำนักหอสมุด