การแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าว ขมขู่ของเด็กชายเทล

การแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าว ขมขู่ของเด็กชายเทล

        

บทคัดย่อ    การแก้ไขพฤติกรรม “ ก้าวร้าวข่มขู่ “ ของเด็กชายเทล

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 คน โดยมีสมมติฐานว่า   ผลการแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ของเด็กชายเทลโดย การฝึกควบคุมอารมณ์ร่วมกับการให้แรงเสริมทางบวก เทลจะไม่แสดงการกระทำ ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทั้งทางกายและวาจา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบบันทึกพฤติกรรม แบบบันทึกกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ข้อมูลพื้นฐานก่อนการปรับพฤติกรรม และหลังการปรับพฤติกรรม โดยการให้ทำกิจกรรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ร่วมกับแรงเสริมทางบวก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ข้อสังเกต และการอธิบาย

ผลการวิจัยพบว่า    หลังจากมอบความรับผิดชอบงานให้ทำ เช่น เป็นกรรมการควบคุมดูแลความประพฤติของชั้น มอบอำนาจหน้าที่แต่งตั้งให้เป็นรองหัวหน้า และยกย่องให้เป็นแบบอย่างเมื่อทำความดีแล้ว  คำพูดที่ไม่สุภาพและท่าทางฉุนเฉียวของเทล  ลดลงกว่าเดิม แม้บางครั้งเทลจะได้แสดงออกมา แต่ก็ยังดีขึ้นกว่าระยะเริ่มแรกมาก

                                                    นางชวนพิศ  สุขแย้ม  ผู้วิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chuanpis

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#เครือข่ายครูแนะแนว

หมายเลขบันทึก: 46755, เขียน: 27 Aug 2006 @ 16:32 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ...

กะปุ๋มขอเข้ามาเพื่อชื่นชมนะคะ...

พฤติกรรมก้าวร้าว...และลดความรู้สึกรุนแรงทางด้านจิตใจ...ยิ่งถ้าเริ่มแก้ไข..ในวัยเด็กมากเท่าไร...ความได้ผลยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้น....โดยที่เราไม่ต้องไปรอแก้ไขที่ปลายเหตุ...

กะปุ๋มจะขอติดตาม...ลปรร.อย่างใกล้ชิดนะคะ...

กะปุ๋ม