เขียนบทความอย่างกล้าๆ กลัวๆ  ที่สุดก็จะถึง dead line จึงต้องปั่นสุดกำลัง เพิ่มความมั่นใจโดยส่งให้ขวัญอ่าน ขวัญแก้คำผิดให้แล้วส่งกลับมา ส่งให้พี่ตาอ่าน พี่ตาแก้ไขการใช้สำนวนทมที่เยิ่นเย้อเกินไปและส่งกลับมาให้ทาง MSN ส่งให้พี่หน่อยช่วยอ่าน พี่หน่อยไม่มีเวลาแต่จะตอบกลับมาภายหลัง ส่งให้กุ้งช่วยอ่าน กุ้งบอกว่าบางประเด็นเฉพาะทางเกินไปไม่เข้าใจ แต่ได้ความรู้ใหม่ และเสนอให้เพิ่มความหนักแน่นในส่วนของบทนำให้มากขึ้น และน่าจะมีคำศัพท์เฉพาะ บางคำที่ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย แต่มุมของเราคือ คนอ่านต้องหาข้อมูลเพิ่มให้ตัวเองบ้าง ถ้าสนใจ แต่มุมมองกุ้งดูทันสมัยตามประสา สาวนักสื่อสารมวลชน

ดีจังที่มีเพื่อนช่วยอ่านและช่วยติ เพิ่มความมั่นใจว่าอย่างน้อยก็มีคนช่วยอ่านแล้ว ตั้ง 4 คน  คงเหมือนคนที่ทำงานวิชาการที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญละมั๊ง ยิ่งมีข้อติมาก เรายิ่งพัฒนาตนเองได้มากขึ้น