เมื่อเวลาอบขนมเค้ก ถ้าหากปูก้นภาชนะที่ใช้ อบด้วยกระดาษอะลูมิเนียมสีขาว จะป้องกันไม่ให้ขนม
เค้กไหม้เกรียม