โรยน้ำตาลป่นลงบนที่ใส่เค้ก ก่อนจะวางขนมเค้กลงไป จะทำให้ขนมเค้กไม่ติดถาด