วิธีคลึงแป้ง ถ้าไม่มีกระดานหรือที่สำหรับคลึงแป้ง ให้ใช้โต๊ะแทน โต๊ะที่มีผิวเรียบ เวลาคลึง คลึงจากแป้งออกไปรอบๆ อย่าคลึงสวนไปมา