ปอกผิวมะนาว หั่นละเอียด เก็บไว้ในถุงพลาสติก แล้วเก็บไว้ในตู้เย็นใช้สำหรับปรุงอาหารเมื่อเวลาต้องการ