เมื่ออาหารหกเปื้อนเตาอบไมโครเวฟ ให้หยดน้ำยาล้างจานลงบนกระดาษเช็ดมือพอชื้น เช็ดลงบนรอยเปื้อนนั้น ล้างน้ำ 1 ครั้ง แล้วเช็ดให้แห้ง ถ้าทำความสะอาดได้ทันท่วงที จะไม่ต้องยุ่งยาก ในการทำความสะอาดนี้อีก