คิดถึง

  Contact

  ยังคิดถึงแก้วตามิเลือนเลย  

    เห็นเขามี ใครหมาย ให้คิดถึง

ว่าครั้งหนื่ง มีเธอ ที่เคียงใกล้

แม้วันนี้ วันนั้น มันเปลี่ยนไป

ยังมีใจ ให้เธอ เสมอมา

     ยังเป็นมิตร เหมือนเคย แม้เลยล่วง

ยังห่วงหวง โหยไห้ อาลัยหา

เธอมีใคร คนไหน ไม่นำพา

ยังคิดถึง แก้วตา มิเลือนเลย...

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 46708, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #คุยกันเรื่องกลอน

Recent Posts 

Comments (0)