เห็นเขามี ใครหมาย ให้คิดถึง

ว่าครั้งหนื่ง มีเธอ ที่เคียงใกล้

แม้วันนี้ วันนั้น มันเปลี่ยนไป

ยังมีใจ ให้เธอ เสมอมา

     ยังเป็นมิตร เหมือนเคย แม้เลยล่วง

ยังห่วงหวง โหยไห้ อาลัยหา

เธอมีใคร คนไหน ไม่นำพา

ยังคิดถึง แก้วตา มิเลือนเลย...