สืบเนื่องมาจากคำถามที่น่าสนใจและชวนคิดมาก ๆ ของคุณสิริพร เกี่ยวกับสหกรณ์กับการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบัน

ซึ่งทำให้ผมในขณะนี้กำลังนั่งเขียนบันทึกเรื่อง "แก้แบบไม่ต้องแก้ : แค่ทำหน้าที่ของตนเองเท่านั้น"

ในระหว่างการเขียนผมเผอิญคิดถึงประโยค ประโยคหนึ่งที่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยพูดให้ฟัง

เป็นคำพูดที่น่าคิดสำหรับต้นเหตุของปัญหาในประเทศไทยหลาย ๆ ประการที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

จึงขออนุญาตนำคำนี้มาเปิดประเด็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุก ๆ ท่านครับ


 

สุจริต ผิดระเบียบ "เสี่ยงติดคุก"

ทุจริต ถูกระเบียบ "กินเรียบตลอดกาล"

 


ทุก ๆ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับประโยค ประโยคนี้บ้างครับ.....

บันทึกมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอด และเติมเต็มครับ