กรมอนามัยจัดประชุม KM ที่โคราชสรุป KM ของปีที่ผ่านมาและจะทำอะไรในปีต่อไป ในการไปประชุมครั้งนี้ เราได้พาสมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วย 2 ท่าน เป็นทีม Fa 1 ท่านและไม่ได้เป็น Fa 1 ท่านเนื่องจากมี Fa ที่ได้รับหมอบหมายติดราชการไปร่วมประชุมไม่ได้ จากการเข้าร่วมประชุมทำให้เขาได้เห็น KM ทีมทำงานกันอย่างมีความสุข และเห็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละที่ทำให้เขาเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่า เขาน่าจะลองทำ KM ในหน่วยงานตนเองใหม่อีกสักครั้ง และพอมองออกว่าจะเริ่มจากตรงไหนดี เราเองพอเห็นท่าทางแววตาเขามีความสุข เราก็มีความสุขด้วย (21-25ส.ค.49 ไปประชุมฟื้นฟูวิสัญญีพยาบาล ยังไม่ได้เข้าที่ทำงาน ยังไม่มีอะไรมาเล่าต่อ )