ผมเป็นสมาชิก.. และได้ลงข้อคิดเห็นมาแล้ว หลายครั้ง... บางครั้งอยากลงรูปบ้าง..แต่ไม่สามารถลงได้... ลองลงรูปใน Word"" แต่พอ Copy ลงใน Blog"" ผลคือ มีแต่อักษร.. แต่รูปไม่มาเลย.. สมาชิก หรือ ใคร๐ก็ได้ ช่วยสอนที่ ลงใน blog หรือ ส่ง E-mail.ก็ได้ ขอบคุณครั้บ